6 công ty chứng khoán vi phạm khi cung cấp dịch vụ liên quan đến trái phiếu riêng lẻ

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức 30 đoàn thanh tra tới 21 công ty chứng khoán và 9 tổ chức phát hành từ tháng 10/2021 đến nay.

Tại cuộc họp báo chuyên đề của Bộ Tài chính liên quan hoạt động phát hành trái phiếu riêng lẻ, đại diện Bộ Tài chính cho biết  đã chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức 30 đoàn thanh, kiểm tra từ tháng 10/2021, đối với 21 công ty chứng khoán và 9 tổ chức phát hành.

Trong đó, tuần trước, ba công ty chứng khoán bị kiểm tra đột xuất liên quan đến vụ việc trái phiếu của Tập đoàn Tân Hoàng Minh gồm Chứng khoán Everest, Chứng khoán An Bình và KIS Việt Nam đã nhận kết quả.

Chứng khoán Everest và Chứng khoán An Bình cùng bị phạt 250 triệu đồng  do không đảm bảo các thông tin trong hồ sơ chào bán hoặc phát hành trái phiếu riêng lẻ chính xác, có thể kiểm chứng được.

Quyết định xử phạt đối với Chứng khoán KIS Việt Nam hiện chưa công bố.

Theo quyết định xử phạt đối với Chứng khoán An Bình, công ty này là tổ chức tư vấn cho Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ khách sạn Soleil (SOLEIL) thực hiện đợt chào bán trái phiếu riêng lẻ mã trái phiếu SOLCH2123001, giá trị 800 tỷ đồng. 

Kiểm tra hồ sơ chào bán trái phiếu riêng lẻ của SOLEIL do An Bình cung cấp dịch vụ tư vấn cho thấy Nghị quyết thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2021 chưa thể hiện đầy đủ thông tin về trái phiếu dự kiến phát hành.

Ngay trong chiều nay, UBCKNN đã ban hành Quyết định số 691/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Chứng khoán Tiên Phong với mức phạt tiền 125 triệu đồng.

“Trong các hồ sơ tư vấn phát hành trái phiếu riêng lẻ của một số công ty cổ phần chưa đại chúng năm 2022, nội dung Hợp đồng tư vấn và đại lý phát hành trái phiếu giữa TPS và khách hàng không có thỏa thuận về đối tượng được bán trái phiếu. Như vậy, Công ty chưa tuân thủ đầy đủ trách nhiệm của tổ chức tư vấn khi cung cấp dịch vụ tư vấn trong việc rà soát việc đáp ứng đầy đủ quy định về điều kiện chào bán và hồ sơ chào bán trái phiếu theo quy định”, quyết định xử phạt của UBCKNN nêu rõ.

Theo quy định điểm đ Khoản 3 Điều 26 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán được sửa đổi, bổ sung tại khoản 21 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021, vi phạm quy định về nghiệp vụ tự doanh chứng khoán; vi phạm quy định về điều kiện, hạn chế bảo lãnh phát hành chứng khoán; vi phạm quy định về hạn chế đầu tư của công ty chứng khoán; vi phạm quy định về phát hành, chào bán sản phẩm tài chính; vi phạm quy định về cung cấp dịch vụ tư vấn bị phạt tiền từ 100 triệu đồng đến 150 triệu đồng.

Ngoài vi phạm trên, TPS còn chịu phạt 125 triệu đồng do vi phạm quy định cho khách hàng thực hiện giao dịch ký quỹ vượt quá sức mua hiện có trên tài khoản giao dịch ký quỹ của khách hàng. Tổng mức phạt hành chính là 250 triệu đồng.

Nguồn: https://baodautu.vn/6-cong-ty-chung-khoan-vi-pham-khi-cung-cap-dich-vu-lien-quan-den-trai-phieu-rieng-le-d173765.html

Bạn cũng có thể thích
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.