Cá nhân trong nước mở mới chưa đến 200.000 tài khoản chứng khoán trong tháng 7

Theo số liệu từ Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD), số lượng tài khoản nhà đầu tư cá nhân trong nước mở mới ròng tháng 7 ở mức 195.709 đơn vị (mở mới 198.988 đơn vị và đóng 3.279 đơn vị), giảm 58% so với tháng 6. Như vậy, sau 5 tháng liên tiếp duy trì lượng mở mới tài khoản chứng khoán của nhà đầu tư cá nhân trong nước trên 200.000 đơn vị thì tháng 7 đã ở dưới mốc này.

Số tài khoản chứng khoán mở mới của nhà đầu tư cá nhân trong nước. Đơn vị: Tài khoản.

Trong khi đó, lượng tài khoản mở mới ròng của nhà đầu tư tổ chức trong nước tháng 7 đạt 81 đơn vị, giảm 41% so với tháng trước. Tổng số tài khoản chứng khoán của nhà đầu tư trong nước tới hết tháng 7 đạt hơn 6,3 triệu, tương đương hơn 6,4% dân số. Trong khi đó, theo chiến lược phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam đến 2030, tầm nhìn đến năm 2045, số lượng nhà đầu tư đạt 5% dân số năm 2025 và 8% dân số vào năm 2030.

Lượng tài khoản mở mới của nhà đầu tư nước ngoài là 408 đơn vị, tăng 52,8% so với tháng 6. Trong đó, nhà đầu tư cá nhân nước ngoài mở mới 385 tài khoản chứng khoán, tăng44%. Lượng tài khoản chứng khoán của tổ chức nước ngoài tăng thêm 23 đơn vị trong khi tháng trước giảm 1 đơn vị. Tổng số tài khoản chứng khoán của nhà đầu tư nước ngoài tại thời điểm cuối tháng 7 đạt 41.793.

Tổng số tài khoản chứng khoán tại Việt Nam đạt gần 6,36 triệu ở thời điểm cuối tháng 7.

Nguồn: https://ndh.vn/co-phieu/ca-nhan-trong-nuoc-mo-moi-chua-den-200-000-tai-khoan-chung-khoan-trong-thang-7-1321245.html

Bạn cũng có thể thích
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.