Cách tính cổ tức bằng cổ phiếu Công thức, thuế, ưu và nhược điểm

 

Đối với các công ty đại chúng, việc chia cổ tức bằng cổ phiếu là một cách thức khá phổ biến để thưởng cho cổ đông. Tuy nhiên, không phải nhà đầu tư nào cũng hiểu rõ cách tính toán cổ tức bằng cổ phiếu.

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách tính cổ tức bằng cổ phiếu, công thức tính giá, cách tính thuế, cũng như ưu nhược điểm của việc chia cổ tức theo phương thức này.

cách tính cổ tức bằng cổ phiếu

Cổ tức bằng cổ phiếu được hiểu là công ty sẽ không chi trả tiền mặt mà sẽ phát hành thêm cổ phiếu mới để chia cho cổ đông.

Ví dụ, bạn sở hữu 100 cổ phiếu của công ty A. Công ty quyết định chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 10%. Như vậy bạn sẽ nhận được:

 • Số cổ phiếu nhận được: 100 x 10% = 10 cổ phiếu
 • Tổng số cổ phiếu sau khi nhận cổ tức: 100 + 10 = 110 cổ phiếu

Công thức tính chung là:

Số cổ phiếu nhận được = Số cổ phiếu đang nắm giữ x Tỷ lệ cổ tức (%)

Tổng số cổ phiếu sau khi nhận = Số cổ phiếu đang nắm giữ + Số cổ phiếu nhận được

Cách tính thuế cổ tức bằng cổ phiếu

Theo quy định tại Điều 17 Thông tư 111/2013/TT-BTC, cổ tức bằng cổ phiếu sẽ không bị tính thuế TNCN nếu thỏa mãn các điều kiện:

 • Số lượng cổ phiếu thưởng chia cho cổ đông không làm thay đổi tỷ lệ sở hữu của các cổ đông
 • Cổ phiếu chia cổ tức được mua bằng nguồn thặng dư vốn cổ phần của doanh nghiệp

Như vậy, cổ đông sẽ không phải đóng thêm bất kỳ khoản thuế nào khi nhận cổ phiếu từ cổ tức.

Cách tính giá cổ phiếu sau khi chia cổ tức bằng cổ phiếu

Giá cổ phiếu sau khi chia cổ tức bằng cổ phiếu sẽ được điều chỉnh theo công thức sau:

Giá cổ phiếu mới = (Giá cổ phiếu cũ x Số lượng CP cũ + Giá trị cổ phiếu phát hành bổ sung) / (Số lượng CP cũ + Số lượng CP phát hành thêm)

Trong đó:

 • Giá cổ phiếu cũ: Giá trước khi chia cổ tức
 • Số lượng CP cũ: Số cổ phiếu trước khi chia cổ tức
 • Số lượng CP phát hành thêm: Số cổ phiếu dùng để chia cổ tức
 • Giá trị cổ phiếu phát hành thêm: Thường được tính = 0

Ví dụ:

Công ty XYZ có giá cổ phiếu là 20.000 đồng/cổ phiếu. Bạn đang sở hữu 100 cổ phiếu của XYZ. Công ty thông báo chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 10%. Số cổ phiếu dùng chia cổ tức có giá trị bằng 0.

 • Giá cổ phiếu cũ: 20.000 đồng
 • Số lượng CP cũ: 100 cổ phiếu
 • Số lượng CP phát hành thêm: 100 x 10% = 10 cổ phiếu
 • Tổng số CP sau khi nhận: 100 + 10 = 110 cổ phiếu
 • Giá trị CP phát hành thêm: 0 đồng

Áp dụng công thức:

 • Giá CP mới = (20.000 x 100 + 0) / (100 + 10) = 2.000.000 đ / 110 = 18.182 đồng/cổ phiếu

Như vậy, sau khi chia cổ tức bằng cổ phiếu, giá một cổ phần của Công ty XYZ giảm từ 20.000 đồng xuống 18.182 đồng.

Ưu điểm của việc chia cổ tức bằng cổ phiếu

Chia cổ tức bằng cổ phiếu mang lại một số lợi ích sau:

Tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp

Doanh nghiệp không phải chi trả tiền mặt nên có thể tiết kiệm được chi phí, giữ lại được nguồn vốn để tái đầu tư.

Cổ đông vẫn được hưởng lợi nhuận

Cổ đông vẫn được chia sẻ lợi nhuận dưới hình thức nhận thêm cổ phần mới thay vì tiền mặt.

Cổ phiếu tăng giá trong tương lai

Nếu công ty hoạt động hiệu quả, giá cổ phiếu nhận được có khả năng tăng giá trong tương lai, mang lại lợi nhuận về vốn.

Không phải đóng thuế

Cổ đông nhận cổ phiếu từ cổ tức sẽ không phải đóng thuế TNCN.

Nhược điểm của cổ tức bằng cổ phiếu

Bên cạnh đó, phương thức chia cổ tức này cũng có một số nhược điểm:

Khó khăn trong tính toán cổ tức

Một số nhà đầu tư chưa nắm rõ cách tính cổ tức bằng cổ phiếu nên gặp khó khăn trong việc định giá cổ phiếu.

Làm pha loãng giá cổ phiếu

Do phát hành thêm cổ phiếu mới nên có thể làm pha loãng giá trị cổ phiếu.

Giảm tỷ lệ sở hữu của cổ đông cũ

Cổ đông không nhận được tiền mặt mà chỉ nhận thêm cổ phần. Điều này có thể làm giảm tỷ lệ sở hữu của cổ đông hiện hữu.

Như vậy, tùy thuộc vào chiến lược và mục tiêu của mỗi cá nhân mà bạn có thể lựa chọn phương án phù hợp với bản thân khi công ty chia cổ tức bằng cổ phiếu.

Kết luận

Cổ tức bằng cổ phiếu là một cách thức được nhiều công ty ưa chuộng để thưởng cho cổ đông và giữ nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là phương thức chia cổ tức này phù hợp với mọi cổ đông.

Hy vọng qua bài viết các bạn đã hiểu rõ hơn cách tính cổ tức bằng cổ phiếu, cách tính thuế, cũng như ưu điểm và hạn chế của cách chia cổ tức này. Cân nhắc kỹ càng nhu cầu của bản thân để có quyết định phù hợp.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *