Chứng khoán VPS bị xử phạt do bố trí nhân viên chưa có chứng chỉ hành nghề mở tài khoản cho khách

 

Trong đó, Chứng khoán VPS bị phạt tiền 125 triệu đồng do tại một số thời điểm, công ty đã cho một số khách hàng thực hiện giao dịch ký quỹ vượt quá sức mua hiện có trên tài khoản giao dịch ký quỹ (của khách hàng).

Thứ hai, đơn vị còn bị phạt 60 triệu đồng do bố trí nhân viên chưa có chứng chỉ hành nghề chứng khoán ký tại hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán cho khách hàng.

VPS là công ty chứng khoán có thị phần môi giới cổ phiếu, chứng chỉ quỹ và chứng quyền có đảm bảo cao nhất trên sàn HoSE vào quý II, chiếm 17,1% thị phần.

Về kết quả kinh doanh, doanh thu hoạt động quý II của VPS ghi nhận tăng 10% so với cùng kỳ năm trước lên mức 2.207 tỷ đồng, trong đó mức tăng đáng chú ý nhất là mảng cho vay và phải thu. Ngược lại, doanh thu tại mảng tự doanh và môi giới ghi nhận giảm so với cùng kỳ năm 2021. Công ty 

Nguồn: https://ndh.vn/chung-khoan/chung-khoan-vps-bi-xu-phat-do-bo-tri-nhan-vien-chua-co-chung-chi-hanh-nghe-mo-tai-khoan-cho-khach-1324221.html

Bạn cũng có thể thích
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.