Cổ phiếu thưởng và cổ tức bằng cổ phiếu khác nhau như thế nào?

cổ phiếu thưởng và cổ tức bằng cổ phiếu là hai khái niệm quen thuộc đối với cổ đông của các công ty đại chúng. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu rõ sự khác biệt giữa hai loại cổ phiếu này. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn phân biệt rõ ràng giữa cổ phiếu thưởng và cổ tức bằng cổ phiếu, từ đó nắm bắt được các lợi ích và ảnh hưởng của chúng đối với cổ đông và công ty.

Cổ phiếu thưởng là gì?

Cổ phiếu thưởng là cổ phiếu do công ty phát hành thêm để tặng miễn phí cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu cổ phần nhất định. Việc phát hành cổ phiếu thưởng nhằm mục đích gia tăng vốn chủ sở hữu của công ty mà không cần huy động thêm vốn từ bên ngoài.

Cổ phiếu thưởng có các đặc điểm sau:

 • Được phát hành từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối hoặc các quỹ dự trữ của công ty.
 • Cổ đông được nhận cổ phiếu thưởng theo tỷ lệ sở hữu cổ phần. Ví dụ: cổ đông sở hữu 10% số cổ phần đang lưu hành thì được nhận 10% số cổ phiếu thưởng được phát hành.
 • Không phải chi trả bất kỳ chi phí nào để nhận cổ phiếu thưởng.
 • Khi thực hiện chia cổ tức bằng tiền mặt hoặc bằng cổ phiếu thì cổ phiếu thưởng không được tính vào cổ phiếu đang lưu hành để xác định tỷ lệ chia cổ tức.

Như vậy, cổ phiếu thưởng là khoản lợi nhuận mà công ty trả bằng cổ phiếu. Đây là hình thức thưởng cổ tức bằng cổ phiếu không phải trả bất cứ chi phí nào.

Lợi ích của cổ phiếu thưởng đối với cổ đông

 • Tăng số lượng cổ phiếu sở hữu mà không cần bỏ thêm tiền mua cổ phiếu.
 • Có thể bán một phần cổ phiếu thưởng để thu lợi nhuận mà không làm giảm tỷ lệ sở hữu trong công ty.
 • Tăng giá trị tài sản. Nếu giá cổ phiếu tăng sau khi nhận cổ phiếu thưởng thì giá trị danh mục đầu tư của cổ đông cũng tăng theo.

Lợi ích của cổ phiếu thưởng đối với công ty

 • Tăng vốn chủ sở hữu mà không phải huy động thêm vốn hoặc tăng nợ.
 • Củng cố niềm tin nhà đầu tư khi công ty kinh doanh có lãi và chia cổ tức bằng cổ phiếu.
 • Thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư tiềm năng khi thị giá cổ phiếu tăng sau khi phát hành cổ phiếu thưởng.
 • Chi phí phát hành cổ phiếu thưởng thấp hơn so với đợt phát hành cổ phiếu thông thường.

Tác động của cổ phiếu thưởng đến giá cổ phiếu

Việc phát hành cổ phiếu thưởng có thể làm giảm giá cổ phiếu ngắn hạn do nguồn cung cổ phiếu trên thị trường tăng lên. Tuy nhiên, cổ phiếu thưởng lại thể hiện kết quả kinh doanh tích cực của công ty, gia tăng niềm tin nhà đầu tư nên trong dài hạn sẽ hỗ trợ cho giá cổ phiếu tăng trưởng.

Ngoài ra, nhà đầu tư cũng cần lưu ý đến khối lượng giao dịch của cổ phiếu để đánh giá tác động thực tế của đợt phát hành cổ phiếu thưởng. Nếu khối lượng giao dịch không có biến động bất thường, giảm giá không quá lớn sau khi phát hành cổ phiếu thưởng thì có thể đánh giá đây là cơ hội mua vào.

Cổ tức bằng cổ phiếu là gì?

Cổ tức bằng cổ phiếu là hình thức trả cổ tức cho cổ đông bằng việc phát hành thêm cổ phiếu mới thay vì trả bằng tiền mặt. Khi trả cổ tức bằng cổ phiếu, công ty sẽ dùng một phần lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để tái đầu tư vào hoạt động kinh doanh thông qua việc phát hành thêm cổ phiếu.

Cổ tức bằng cổ phiếu có các đặc điểm sau:

 • Được trích từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của công ty.
 • Cổ đông được nhận cổ phiếu mới theo tỷ lệ sở hữu cổ phần tương ứng với tỷ lệ cổ tức được chia. Ví dụ: nếu tỷ lệ chia cổ tức là 10% thì cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận thêm được 10 cổ phiếu.
 • Không phải chi trả bất kỳ chi phí nào để nhận cổ phiếu mới.
 • Cổ phiếu nhận được sẽ được quyền ưu đãi và nghĩa vụ như cổ phiếu đang lưu hành.
 • Khi chia cổ tức tiếp theo, cổ phiếu nhận được từ đợt chia cổ tức trước đó sẽ được tính vào tổng số cổ phiếu lưu hành để xác định tỷ lệ chia cổ tức.

Như vậy, cổ tức bằng cổ phiếu là một hình thức trả cổ tức cho cổ đông bằng cách phát hành thêm cổ phiếu mới thay vì trả tiền mặt. Cổ đông vẫn được hưởng lợi tức từ khoản lợi nhuận của công ty mà không phải bỏ thêm vốn.

Lợi ích của cổ tức bằng cổ phiếu

Đối với công ty

 • Tăng vốn chủ sở hữu mà không phải tăng các khoản nợ hoặc huy động thêm vốn.
 • Tiết kiệm được chi phí thanh toán cổ tức bằng tiền mặt.
 • Thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư tiềm năng.

Đối với cổ đông

 • Tăng số lượng cổ phiếu sở hữu mà không mất thêm chi phí.
 • Có cơ hội bán bớt cổ phiếu để thu lợi nhuận ngắn hạn mà vẫn giữ nguyên tỷ lệ sở hữu.
 • Được hưởng lợi tức từ hoạt động kinh doanh của công ty dưới hình thức cổ phiếu thay vì tiền mặt.

Điểm giống nhau giữa cổ phiếu thưởng và cổ tức bằng cổ phiếu

cổ phiếu thưởng và cổ tức bằng cổ phiếu có một số điểm chung sau:

 • Đều do công ty phát hành thêm cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để chia cho cổ đông.
 • Cổ đông không phải trả bất cứ chi phí nào khi nhận cổ phiếu mới.
 • Giúp gia tăng vốn chủ sở hữu của công ty.
 • Đều là hình thức thưởng cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông.

Điểm khác nhau giữa cổ phiếu thưởng và cổ tức bằng cổ phiếu

Cổ phiếu thưởngCổ tức bằng cổ phiếu
Không được tính vào cổ phiếu lưu hành để xác định tỷ lệ chia cổ tức tiếp theoĐược tính vào cổ phiếu lưu hành để xác định tỷ lệ chia cổ tức trong các đợt chia tiếp theo
Doanh nghiệp tự quyết định việc phát hành cổ phiếu thưởng dựa trên kết quả kinh doanh và tình hình hoạt độngViệc chia cổ tức bằng cổ phiếu phải được ĐHĐCĐ thông qua
Không ảnh hưởng đến tỷ lệ sở hữu của các cổ đôngLàm giảm tỷ lệ sở hữu của cổ đông không tham gia đợt chia cổ tức bằng cổ phiếu

| Thường được thực hiện sau khi đã chia cổ tức bằng tiền mặt hoặc bằng cổ phiếu | Có thể thực hi ện thay thế toàn bộ hoặc một phần cổ tức bằng tiền mặt

Như vậy, điểm khác biệt cơ bản nhất giữa cổ phiếu thưởng và cổ tức bằng cổ phiếu là cổ phiếu thưởng không được tính vào cổ phiếu lưu hành để xác định tỷ lệ chia cổ tức tiếp theo, trong khi cổ phiếu nhận được từ cổ tức bằng cổ phiếu lại được tính vào cổ phiếu lưu hành cho các đợt chia cổ tức sau.

Lưu ý khi nhận cổ phiếu thưởng và cổ tức bằng cổ phiếu

Đối với cổ đông, việc nhận cổ phiếu thưởng và cổ tức bằng cổ phiếu đều mang lại lợi ích là tăng số lượng cổ phiếu sở hữu mà không mất thêm chi phí. Tuy nhiên, cũng cần lưu ý một số vấn đề sau để đảm bảo quyền lợi:

 • Theo dõi thông báo chốt danh sách cổ đông để được quyền nhận cổ phiếu mới.
 • Kiểm tra tỷ lệ sở hữu và số lượng cổ phiếu nhận được đúng theo quy định của đợt phát hành.
 • Xem xét tình hình tài chính và triển vọng kinh doanh của công ty trước khi quyết định bán hay giữ cổ phiếu nhận được.
 • Đối với cổ tức bằng cổ phiếu, cân nhắc việc tham gia đầu tư thêm vào công ty nếu có điều kiện để duy trì hoặc tăng tỷ lệ sở hữu.

Như vậy, cổ đông hoàn toàn có thể yên tâm khi nhận cổ phiếu thưởng và cổ tức bằng cổ phiếu. Tuy nhiên, để đạt được hiệu quả đầu tư cao nhất, cổ đông cần xem xét cân nhắc kỹ càng trước khi đưa ra quyết định với số cổ phiếu nhận được.

Kết luận

cổ phiếu thưởng và cổ tức bằng cổ phiếu là hai khái niệm dễ gây nhầm lẫn đối với nhiều nhà đầu tư.

Cổ phiếu thưởng do công ty chủ động quyết định phát hành để thưởng cho cổ đông từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, trong khi đó việc chia cổ tức bằng cổ phiếu phải được ĐHĐCĐ thông qua.

Điểm khác biệt quan trọng nhất là cổ phiếu thưởng không được tính vào cổ phiếu lưu hành để xác định tỷ lệ chia cổ tức nhưng cổ phiếu nhận từ cổ tức bằng cổ phiếu thì có.

Tuy vậy, cả hai đều là hình thức thưởng cổ tức bằng cổ phiếu, mang lại nhiều lợi ích cho công ty lẫn cổ đông. Cổ đông hoàn toàn có thể yên tâm khi nhận cổ phiếu thưởng và cổ tức bằng cổ phiếu nếu nắm rõ những khác biệt và ưu điểm của từng loại.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *