DIG, GEG, LPB, GVR, TDM, ADG, TVB: Thông tin giao dịch cổ phiếu

Tổng CTCP Đầu tư Phát triển xây dựng (DIG): Bà Lê Thị Thanh Hà, vợ Chủ tịch HĐQT Nguyễn Thiện Tuấn, đã mua 793.000 cổ phiếu DIG trên 1 triệu cổ phiếu đăng ký mua, nâng lượng nắm giữ lên 800.166 đơn vị, chiếm 0,16% vốn. Giao dịch được thực hiện theo phương thức thỏa thuận hoặc khớp lệnh từ ngày 28/6 đến 27/7. 

CTCP Điện Gia Lai (GEG): Từ ngày 4/8 đến 31/8, CTCP Khu công nghiệp Thành Thành Công, đơn vị có liên quan đến Thành viên HĐQT độc lập Nguyễn Thùy Vân, đăng ký bán 2,3 triệu cổ phiếu GEG theo phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh, giảm lượng nắm giữ xuống 10,04 triệu đơn vị, chiếm 3,12% vốn. 

Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LPB): Ngày 29/7, Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Ánh Vân đăng ký bán 139.000 cổ phiếu LPB theo phương thức giao dịch thỏa thuận hoặc khớp lệnh, giảm lượng nắm giữ xuống 588.358 đơn vị tương đương 0,04% số lượng cổ phiếu đang lưu hành.

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – CTCP (GVR): Từ ngày 4/8 đến 2/9, Thành viên HĐQT Phạm Văn Thành đăng ký bán toàn bộ 272.000 cổ phiếu GVR theo phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh.

CTCP Nước Thủ Dầu Một (TDM): Thành viên HĐQT Võ Văn Bình đăng ký bán toàn bộ 1 triệu cổ phiếu TDM theo phương thức giao dịch thỏa thuận hoặc khớp lệnh từ ngày 4/8 đến 2/9. 

CTCP Clever Group (ADG): Từ ngày 5/8 đến 1/9, Chủ tịch HĐQT Nguyễn Khánh Trình đăng ký mua khớp lệnh 100.000 cổ phiếu ADG, nâng lượng nắm giữ lên 5,51 triệu đơn vị, chiếm 27,73% vốn. 

CTCP Chứng khoán Trí Việt (TVB): Phó Chủ tịch HĐQT Phạm Thanh Tùng đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu TVB theo phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh từ ngày 4/8 đến 31/8, nâng lượng nắm giữ lên 3,88 triệu đơn vị, chiếm 3,46% vốn. 

CTCP Chứng khoán Rồng Việt (VDS): Thành viên HĐQT Nguyễn Thị Thu Huyền đăng ký mua 450.000 cổ phiếu VDS theo chương trình ESOP, nâng lượng nắm giữ lên 775.500 đơn vị, chiếm 0,7% vốn. 

CTCP Đầu tư iCapital (PTC): Từ ngày 5/8 đến 2/9, ông Võ Anh Linh, chồng của Chủ tịch HĐQT Phạm Thị Thu Hà, đăng ký mua 2 triệu cổ phiếu PTC theo phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh, nâng lượng nắm giữ lên 2,9 triệu đơn vị, chiếm 8,98% vốn. 

CTCP Dệt may – Đầu tư – Thương mại Thành Công (TCM): Cổ đông lớn Nguyễn Văn Nghĩa đã mua khớp lệnh 1 triệu cổ phiếu TCM từ ngày 28/7 đến 29/7, nâng tỷ lệ nắm giữ lên 16,89% tương đương 13,84 triệu đơn vị. 

CTCP Dược Trung Ương Mediplantex (MED): Từ ngày 21/7 đến 26/7, bà Nguyễn Ngọc Xuân Trang, vợ Tổng Giám đốc Trần Hoàng Dũng, đã mua 1,41 triệu cổ phiếu MED, nâng lượng nắm giữ lên 3,54 triệu đơn vị, chiếm 28,55% vốn. 

Tổng CTCP Bảo hiểm Bưu điện (PTI): Từ ngày 9/8 đến 16/9,  CTCP Cokyvina (CKV), đơn vị có liên quan đến Thành viên Ban kiểm soát Bùi Thanh Hiền, đăng ký bán đấu giá công khai toàn bộ 1,05 triệu cổ phiếu CKV.

CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản miền Trung (SPD): Ngày 15/7, cổ đông lớn Nguyễn Hoàng Giang đã mua 999.000 cổ phiếu SPD, nâng lượng nắm giữ lên 2,01 triệu đơn vị, chiếm 16,75% vốn. 

CTCP CENCON Việt Nam (CEN): Từ ngày 3/8 đến 19/8, lãnh đạo công ty đăng ký mua cổ phiếu CEN thông qua đợt chào bán phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của công ty

Nguồn:CBTT

CTCP Dược phẩm Tipharco (DTG): Ngày 17/7, bà Hồ Thị Thùy Dung không còn là cổ đông lớn của công ty sau khi bán toàn bộ 1,33 triệu cổ phiếu DTG.

Nguồn: https://ndh.vn/co-phieu/dig-geg-lpb-gvr-tdm-adg-tvb-thong-tin-giao-dich-co-phieu-1321044.html

Bạn cũng có thể thích
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.