Doanh nghiệp môi giới than lợi nhuận giảm do thị trường BĐS khó khăn

Quý II năm nay, cả doanh thu và lợi nhuận của CenLand đều sụt giảm so với cùng kỳ năm trước do ảnh hưởng từ sự trầm lắng chung của thị trường bất động sản.

CTCP Bất động sản Thế Kỷ (CenLand, Mã: CRE) vừa công bố BCTC hợp nhất quý II/2022 với doanh thu thuần đạt hơn 624 tỷ đồng và LNST đạt 98 tỷ đồng, giảm lần lượt 62% và 30% so với cùng kỳ năm trước.

Theo giải trình của doanh nghiệp, do tình hình thị trường bất động sản trong quý II có nhiều biến động không thuận lợi, hầu hết các ngân hàng đều siết chặt hơn các điều kiện cho vay mua bất động sản như bổ sung các điều kiện cho vay, kiểm soát chặt về hạn mức cho vay đối với mua bất động sản và chính sách tăng cường kiểm soát thị trường trái phiếu, bất động sản.

Điều này dẫn tới nhu cầu đầu tư bất động sản giảm mạnh, cùng với việc một số dự án đầu tư thứ cấp không kịp ra hàng trong quý II dẫn đến doanh thu đầu tư thứ cấp giảm, kéo theo lợi nhuận giảm.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2022, CenLand ghi nhận gần 2.567 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 30% so với cùng kỳ năm trước. LNST đạt gần 231 tỷ đồng, giảm gần 8% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, doanh thu đầu tư bất động sản giảm 44% về 1.650 tỷ đồng, doanh thu môi giới bất động sản giảm nhẹ so với cùng kỳ, ghi nhận hơn 883 tỷ đồng.

Năm 2022, CenLand đặt kế hoạch doanh thu thuần đạt 8.500 tỷ đồng (riêng doanh thu dịch vụ môi giới 2.047 tỷ đồng), tăng trưởng gần 60%; lợi nhuận trước thuế hơn 900 tỷ đồng, tăng 57% so với kết quả thực hiện năm 2021. Như vậy, sau 6 tháng, doanh nghiệp mới thực hiện được 30% mục tiêu doanh thu và 32% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

 (Nguồn: BCTC hợp nhất quý II/2022 CenLand). 

 Doanh thu hoạt động môi giới của CenLand. (Nguồn: H.L tổng hợp). 

Tổng tài sản của CenLand tính đến ngày 30/6 gần 7.037 tỷ đồng, tăng 12% so với đầu năm. Chủ yếu tăng ở các khoản phải thu ngắn hạn. Cụ thể, khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng tăng từ gần 584 tỷ đồng đầu năm lên hơn 1.267 tỷ đồng. Khoản phải thu ngắn hạn khác tăng từ gần 1.079 tỷ đồng lên gần 1.645 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, khoản đầu tư tài chính ngắn hạn của công ty giảm mạnh từ hơn 1.462 tỷ đồng đầu kỳ về gần 786 tỷ đồng. Chủ yếu là do khoản đầu tư mua trái phiếu giảm mạnh từ gần 749 tỷ đồng về gần 71 tỷ đồng. Số dư trái phiếu nắm giữ tại thời điểm 30/6/2022 của CenLand gồm trái phiếu của CTCP Năng lượng Bắc Hà, CTCP CMC và CTCP Tập đoàn Đầu tư I.P.A.

Ngoài ra, giá trị hàng tồn kho giảm từ gần 502 tỷ đồng đầu năm xuống gần 419 tỷ đồng. Trong đó, chủ yếu là hàng hóa bất động sản (bao gồm các căn hộ, đất nền công ty mua từ chủ đầu tư để thực hiện kinh doanh bán lại), còn lại là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang. Công ty hiện có lượng tiền mặt hơn 124 tỷ đồng.

Tổng nợ phải trả của CenLand tính đến hết quý II hơn 3.402 tỷ đồng, tăng 20% so với đầu năm, chủ yếu là do nợ ngắn hạn tăng. Cụ thể, chi phí phải trả ngắn hạn tăng từ 93 tỷ đầu năm lên 340 tỷ (chủ yếu tăng chi phí phải trả cho sàn môi giới liên kết và chi phí hỗ trợ lãi suất cho khách hàng), khoản vay ngắn hạn tăng từ gần 766 tỷ lên hơn 1.187 tỷ.

Trái lại, khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn giảm từ hơn 137 tỷ về hơn 61 tỷ đồng. Doanh nghiệp đang vay ngân hàng hơn 2.140 tỷ đồng.

Dòng tiền kinh doanh trong quý này của CenLand tiếp tục âm hơn gần 388 tỷ đồng (cùng kỳ âm 634 tỷ đồng), biến động mạnh ở các khoản phải thu và các khoản phải trả. 

Nguồn: https://vietnambiz.vn/doanh-nghiep-moi-gioi-than-loi-nhuan-giam-do-thi-truong-bds-kho-khan-202273195857359.htm

Bạn cũng có thể thích
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.