Doanh nhân

Doanh nhân

Bí mật kinh doanh – chuyện của chú Dảng

Bí mật kinh doanh là xương sống của sự thành công đối với doanh nghiệp nhưng chúng ta ngày nay đối xử với xương sống của chính bản thân mình theo kiểu nó mãi ở đó: không nhận thức và không có phương án bảo vệ và vì thế phải oằn mình trả…

Nguồn: https://baodautu.vn/emagazine-ceo-fpt-nguyen-van-khoa-3-nam-hoc-viec-van-giup-fpt-tang-truong-20-m168429.html
300×250 Banner