Doanh nhân

Doanh nhân

Nỗi sợ của Elon Musk

Elon Musk cho biết dân số thế giới dẫu đông nhưng thực tế tỷ lệ sinh đang giảm nghiêm trọng. Đây là một trong ba mối họa mà Elon Musk cho rằng nó đang hiện hữu đối với nền văn minh nhân loại.…