DXG, ABS, SAM, PGT, TPP, PVV: Thông tin giao dịch cổ phiếu

CTCP Tập đoàn Đất Xanh (DXG): Từ ngày 23/8 đến 21/9, Chủ tịch HĐQT Lương Trí Thìn đã mua khớp lệnh 5 triệu cổ phiếu DXG, nâng lượng nắm giữ lên 114,89 triệu đơn vị, chiếm 18,86% vốn. 

CTCP Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận (ABS): Ngày 16/9, bà Đinh Thị Sen không còn là cổ đông lớn của công ty sau khi bán 5 triệu cổ phiếu ABS, giảm tỷ lệ nắm giữ xuống 3,12% vốn tương đương 2,5 triệu đơn vị.

CTCP SAM Holdings (SAM): Từ ngày 26/9 đến 25/10, CTCP Chứng khoán Quốc Gia, đơn vị có liên quan đến Chủ tịch HĐQT Hoàng Lê Sơn, đăng ký mua 2,3 triệu cổ phiếu SAM, nâng tỷ lệ nắm giữ 2,34% tương đương 8,55 triệu đơn vị. 

CTCP PGT Holdings (PGT): Ngày 14/9, Công ty TNHH Đầu tư Vina Terrace, đơn vị có liên quan đến Kế toán trưởng Nguyễn Thị Thanh Chi, đã mua 295.201 cổ phiếu PGT, nâng lượng nắm giữ lên 576.201 đơn vị, chiếm 6,23% vốn. Cũng trong ngày 14/9, Công ty TNHH Thương mại Đầu tư HaLo, đơn vị có liên quan đến Kế toán trưởng Nguyễn Thị Thanh Chi, đã bán 295.201 cổ phiếu PGT trên 300.000 cổ phiếu đăng ký bán, giảm lượng nắm giữ xuống 404.799 đơn vị, chiếm 4,38% vốn. 

CTCP Tân Phú Việt Nam (TPP): Ngày 14/9, cá nhân Nguyễn Hồng Quân không còn là cổ đông lớn của Tân Phú Việt Nam sau khi bán 1,05 triệu cổ phiếu TPP, giảm tỷ lệ nắm giữ xuống 3,29% tương đương 1,05 triệu đơn vị. 

CTCP Vinaconex 39 (PVV): Ngày 16/9, cổ đông lớn Võ Thanh Hoài đã mua 397.000 cổ phiếu PVV, nâng tỷ lệ nắm giữ lên 6,99% tương đương gần 3 triệu đơn vị. 

CTCP Đầu tư HVA (HVA): Từ ngày 26/9 đến 25/10, Ủy viên HĐQT Đinh Tuấn Kiệt đăng ký bán khớp lệnh toàn bộ 53.200 cổ phiếu HVA. 

Nguồn: https://ndh.vn/co-phieu/dxg-abs-sam-pgt-tpp-pvv-thong-tin-giao-dich-co-phieu-1324667.html

Bạn cũng có thể thích
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.