Giao dịch lớn cổ phiếu ASM, DHC, C69, NDN, MIM, BTN, NED, DHC, MSB, MWG, GEX, BCG, PC1

Thống kê công bố thông tin có các giao dịch lớn đăng ký mua/bán và thông báo giao dịch cổ đông lớn của các cổ phiếu ASM, DHC, C69, NDN, MIM, BTN, NED, DHC, MSB, MWG, GEX, BCG, PC1.

Đăng ký bán ra: DHC

CTCP Phát triển nhà Bà Rịa-Vũng Tàu (Mã: DHC): Ông Lê Viết Liên, Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc thông báo đã bán 804.600 cổ phiếu. Phương thức giao dịch khớp lệnh. Thời gian giao dịch là ngày 16/11.

Đăng ký mua vào: C69, NDN, MIM, BTN, NED, DHC, MSB, MWG, GEX, BCG, PC1

CTCP Xây dựng 1369 (Mã: C69): Ông Phạm Tiến Quỳnh, Phó Tổng giám đốc đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu. Phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh trong khoảng thời gian từ ngày 18/11 đến ngày 14/12.

CTCP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng (Mã: NDN): Ông Nguyễn Quang Minh Khoa, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc đăng ký mua 500.000 cổ phiếu. Thời gian giao dịch từ 8-11/11.

CTCP Khoáng sản và Cơ khí (Mã: MIM): Bà Phạm Hữu Thu, Thành viên BKS đăng ký mua 100.000 cổ phiếu. Thời gian giao dịch từ 7-11/11.

CTCP Gạch Tuy Nen Bình Định (Mã: BTN): Ông Mai Thế Dũng, Chủ tịch HĐQT thông báo đã mua 151.500 cổ phiếu. Thời gian giao dịch từ ngày 21/10 đến ngày 11/11.

CTCP Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc (Mã: NED): Ông Trần Văn Huyên, Chủ tịch HĐQT đăng ký mua 4.050.000 cổ phiếu. Phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh trong khoảng thời gian từ ngày 21/11 đến ngày 20/12.

CTCP Đông Hải Bến Tre (Mã: DHC): Bà Nguyễn Thị Thủy, vợ ông Lê Bá Phương, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc thông báo đã mua 200.000 cổ phiếu. Phương thức giao dịch thỏa thuận trong khoảng thời gian từ 11-16/11.

Ngân hàng Thương mại cổ phần Hàng hải Việt Nam (Mã: MSB): Ông Phạm Lê Việt Anh, con trai bà Lê Thị Liên, Thành viên HĐQT thông báo đã mua 4.138.300 cổ phiếu. Phương thức giao dịch khớp lệnh trong khoảng thời gian từ ngày 28/10 đến ngày 16/11.

CTCP Đầu tư Thế giới Di động (Mã: MWG): Ông Đặng Minh Lượm, Thành viên HĐQT thông báo đã mua 100.000 cổ phiếu. Phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh trong khoảng thời gian từ 15-16/11.

CTCP Tập đoàn GELEX (Mã: GEX): Bà Nguyễn Liên Hương, con gái ông Nguyễn Hoa Cương, Chủ tịch HĐQT thông báo đã mua 1 triệu cổ phiếu. Phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh trong khoảng thời gian từ ngày 21/10 đến ngày 16/11.

CTCP Bamboo Capital (Mã: BCG): Ông Nguyễn Hồ Nam, Chủ tịch HĐQT đăng ký mua 5 triệu cổ phiếu. Phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh trong khoảng thời gian từ ngày 21/11 đến ngày 20/12.

CTCP Tập đoàn PC1 (Mã: PC1): Ông Vũ Ánh Dương, Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc đăng ký mua 450.000 cổ phiếu. Phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh trong khoảng thời gian từ ngày 23/11 đến ngày 16/12.

Cổ đông lớn: ASM

CTCP Tập đoàn Sao Mai (Mã: ASM): Ông Nguyễn Văn Phụng thông báo đã bán 41.100 cổ phiếu. Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu là ngày 11/11.

 

 

 

 

 

 

Nguồn: https://vietnambiz.vn/giao-dich-lon-co-phieu-asm-dhc-c69-ndn-mim-btn-ned-dhc-msb-mwg-gex-bcg-pc1-20221117191344998.htm

Bạn cũng có thể thích
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.