Giao dịch lớn cổ phiếu HTI, SRA, PGT, HGM, LHC, SAM, VNE, C47, VSH, REE, HAH

Thống kê công bố thông tin có các giao dịch lớn đăng ký mua/bán và thông báo giao dịch cổ đông lớn của các cổ phiếu HTI, SRA, PGT, HGM, LHC, SAM, VNE, C47, VSH, REE, HAH.

Đăng ký bán ra: SRA, PGT, HGM, LHC, SAM

CTCP Sara Việt Nam (Mã: SRA): Ông Hoàng Văn Ba, Ủy viên HĐQT thông báo đã bán toàn bộ 4.274.213 cổ phiếu (tương đương 9,89% vốn điều lệ). Thời gian giao dịch từ ngày 22/8 đến ngày 5/9.

CTCP PGT Holdings (Mã: PGT): Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Halo đăng ký bán 300.000 cổ phiếu. Phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh trong khoảng thời gian từ ngày 14/9 đến ngày 13/10.

CTCP Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang (Mã: HGM): Ông Đào Xuân Tuất, cha ông Đào Minh Tân đăng ký bán 50.000 cổ phiếu. Phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh trong khoảng thời gian từ ngày 14/9 đến ngày 7/10.

CTCP Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng (Mã: LHC): Bà Đào Thị Kim Thoa, vợ ông Trần Hùng Phương, Ủy viên HĐQT đăng ký bán 140.000 cổ phiếu. Phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh trong khoảng thời gian từ ngày 14/9 đến ngày 12/10.

CTCP SAM Holdings (Mã: SAM): CTCP Bảo hiểm Hùng Vương thông báo đã bán 1.038.000 cổ phiếu. Phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh trong khoảng thời gian từ ngày 9/8 đến ngày 8/9.

Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Nam Á (Mã: SSB): Bà Nguyễn Thị Thu Hương, Phó Tổng giám đốc đăng ký bán 1.588.602 cổ phiếu. Phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh trong khoảng thời gian từ ngày 15/9 đến ngày 14/10. 

Đăng ký mua vào: PGT, VNE, C47, VSH, REE, HAH

CTCP PGT Holdings (Mã: PGT): Công ty TNHH Đầu tư Vina Terrace đăng ký mua 295.201 cổ phiếu. Phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh trong khoảng thời gian từ ngày 14/9 đến ngày 13/10.

Tổng CTCP Xây dựng điện Việt Nam (Mã: VNE): CTCP Malblue đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu. Phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh trong khoảng thời gian từ ngày 16/9 đến ngày 14/10.

CTCP Xây dựng 47 (Mã: C47): Công ty TNHH VP INVEST đăng ký mua 500.000 cổ phiếu. Phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh trong khoảng thời gian từ ngày 14/9 đến ngày 13/10.

CTCP Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh (Mã: VSH): Công ty TNHH Năng lượng REE đăng ký mua 4 triệu cổ phiếu. Phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh trong khoảng thời gian từ ngày 19/9 đến ngày 17/10.

CTCP Cơ điện lạnh (Mã: REE): PLATINUM VICTORY PTE. LTD. đăng ký mua 6 triệu cổ phiếu. Phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh trong khoảng thời gian từ ngày 15/9 đến ngày 14/10.

CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An (Mã: HAH): Ông Vũ Thanh Hải, Thành viên HĐQT kiêm TGĐ thông báo đã mua 123.000 cổ phiếu. Phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh trong khoảng thời gian từ ngày 12/9 đến ngày 10/10.

Cổ đông lớn: HTI

CTCP Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO (Mã: HTI): America LLC thông báo đã mua 67.300 cổ phiếu. Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu là ngày 7/9.

 

 

 

Nguồn: https://vietnambiz.vn/giao-dich-lon-co-phieu-hti-sra-pgt-hgm-lhc-sam-vne-c47-vsh-ree-hah-2022912192116232.htm

Bạn cũng có thể thích
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.