Giao dịch lớn cổ phiếu HTN, PVV, SP2, HNI, HUT, IDC, HLB, HTT, AAA, APH, NLG, MWG

Thống kê công bố thông tin có các giao dịch lớn đăng ký mua/bán và thông báo giao dịch cổ đông lớn của các cổ phiếu HTN, PVV, SP2, HNI, HUT, IDC, HLB, HTT, AAA, APH, NLG, MWG.

Đăng ký bán ra: PVV, SP2, HNI

CTCP Vinaconex 39 (Mã: PVV): Ông Trịnh Đức Phú, Chủ tịch HĐQT đăng ký bán 600.000 cổ phiếu. Phương thức giao dịch khớp lệnh trong khoảng thời gian từ ngày 18/11 đến ngày 16/12.

CTCP Thủy điện Sử Pán 2 (Mã: SP2): CTCP Đầu tư An Xuân đăng ký bán 1,5 triệu cổ phiếu. Phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh trong khoảng thời gian từ ngày 18/11 đến ngày 16/12.

CTCP May Hữu Nghị (Mã: HNI): Ông Dương Thanh Tùng, Thành viên BKS thông báo đã bán 240.000 cổ phiếu. Thời gian giao dịch từ ngày 14/10 đến ngày 11/11.

Đăng ký mua vào: HUT, IDC, HLB, HTT, AAA, APH, NLG, MWG

CTCP Tasco (Mã: HUT): Ông Hồ Việt Hà, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc đăng ký mua 2 triệu cổ phiếu. Phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh trong khoảng thời gian từ ngày 18/11 đến ngày 16/12.

Tổng công ty IDICO – Công ty Cổ phần (Mã: IDC): Công ty TNHH Kinh doanh và cho thuê nhà Tân Bách Việt thông báo đã mua 5 triệu cổ phiếu. Thời gian giao dịch từ ngày 14/10 đến ngày 11/11.

CTCP Bia và Nước giải khát Hạ Long (Mã: HLB): Ông Doãn Thiện Tân, con ông Doãn Văn Quang, Chủ tịch HĐQT đăng ký mua 600.000 cổ phiếu. Phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh trong khoảng thời gian từ ngày 17/11 đến ngày 9/12.

CTCP Thương mại Hà Tây (Mã: HTT): Ông Đào Văn Chiến, Chủ tịch HĐQT đăng ký mua 630.900 cổ phiếu. Phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh trong khoảng thời gian từ ngày 17/11 đến ngày 9/12.

CTCP Nhựa An Phát Xanh (Mã: AAA): CTCP Tập đoàn An Phát Holdings đăng ký mua 2 triệu cổ phiếu. Phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh trong khoảng thời gian từ ngày 21/11 đến ngày 20/12.

CTCP Tập đoàn An Phát Holdings (Mã: APH): Ông Phạm Đỗ Huy Cường, Phó Tổng giám đốc đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu. Phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh trong khoảng thời gian từ ngày 21/11 đến ngày 20/12.

CTCP Đầu tư Nam Long (Mã: NLG): Ông Trần Xuân Ngọc, Tổng giám đốc đăng ký mua 250.000 cổ phiếu. Phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh trong khoảng thời gian từ ngày 18/11 đến ngày 16/12.

CTCP Đầu tư Thế giới Di động (Mã: MWG): Ông Trần Huy Thanh Tùng, Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc thông báo đã mua 500.000 cổ phiếu. Phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh trong khoảng thời gian từ ngày 11/11 đến ngày 14/12.

Cổ đông lớn: HTN

CTCP Hưng Thịnh Incons (Mã: HTN): Bà Trần Thục Oanh thông báo đã mua 1.235.183 cổ phiếu và trở thành cổ đông lớn ngày 9/11.

 

 

 

 

 

 

Nguồn: https://vietnambiz.vn/giao-dich-lon-co-phieu-htn-pvv-sp2-hni-hut-idc-hlb-htt-aaa-aph-nlg-mwg-20221115191853473.htm

Bạn cũng có thể thích
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.