Giao dịch lớn cổ phiếu MBB, DIG, VTL, SJF, TID, KHD, TLD, HTN, C47

Thống kê công bố thông tin có các giao dịch lớn đăng ký mua/bán và thông báo giao dịch cổ đông lớn của các cổ phiếu VTL, SJF, TID, KHD, TLD, MBB, HTN, C47, DIG.

Đăng ký bán ra: TID

CTCP Tổng công ty Tín Nghĩa (Mã: TID): Ông Nguyễn Văn Hồng, Ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc đăng ký bán 773.614 cổ phiếu. Phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh trong khoảng thời gian từ 4-31/8.

Đăng ký mua vào: KHD, TLD, MBB, HTN, C47, DIG

CTCP Khai thác, Chế biến khoáng sản Hải Dương (Mã: KHD): Ông Hồ Văn Tuấn, Ủy viên HĐQT thông báo đã mua 7.000 cổ phiếu. Thời gian giao dịch từ ngày 28/6 đến ngày 28/7.

CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long (Mã: TLD): Ông Nguyễn An Ngọc, Chủ tịch HĐQT đăng ký mua 5,5 triệu cổ phiếu. Thời gian giao dịch từ 4-8/8.

Ông Nguyễn An Quân, Thành viên HĐQT đăng ký mua 4,5 triệu cổ phiếu. Thời gian giao dịch từ 4-8/8.

Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội (Mã: MBB): Công đoàn cơ sở Ngân hàng TMCP Quân đội thông báo đã chuyển nhượng 52.979 cổ phiếu. Thời gian giao dịch là ngày 29/7.

CTCP Hưng Thịnh Incons (Mã: HTN): Ông Trương Văn Việt, Phó Chủ tịch HĐQT thông báo đã mua 3.097.900 triệu cổ phiếu. Phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh trong khoảng thời gian từ ngày 29/6 đến ngày 28/7.

Ông Trần Tiến Thanh, Tổng giám đốc thông báo đã mua 266.800 cổ phiếu. Phương thức giao dịch khớp lệnh trong khoảng thời gian từ ngày 29/6 đến ngày 28/7.

CTCP Xây dựng 47 (Mã: C47): Ông Lê Đông Lâm thông báo đã mua 150.300 cổ phiếu. Phương thức giao dịch khớp lệnh trong khoảng thời gian từ ngày 6/7 đến ngày 1/8.

Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (Mã: DIG): Ông Nguyễn Hùng Cường, Phó Chủ tịch HĐQT đăng ký mua 10 triệu cổ phiếu nhưng không mua cổ phiếu nào. Theo đăng ký, phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh trong khoảng thời gian từ ngày 30/6 đến ngày 29/7.

Cổ đông lớn: VTL, SJF

CTCP Vang Thăng Long (Mã: VTL): Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Sản Xuất An Thịnh thông báo đã mua 480.000 cổ phiếu và trở thành cổ đông lớn ngày 28/7.

CTCP Đầu tư Sao Thái Dương (Mã: SJF): Ông Đỗ Cần thông báo đã mua 128.500 cổ phiếu. Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu là ngày 26/7.

Nguồn: https://vietnambiz.vn/giao-dich-lon-co-phieu-mbb-dig-vtl-sjf-tid-khd-tld-htn-c47-20228218307920.htm

Bạn cũng có thể thích
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.