Giao dịch lớn cổ phiếu PAP, SSF, ITC, HMH, C22, LDG, HBS, PGN, TNG, PHR, NHH

Thống kê công bố thông tin có các giao dịch lớn đăng ký mua/bán và thông báo giao dịch cổ đông lớn của các cổ phiếu PAP, SSF, ITC, HMH, C22, LDG, HBS, PGN, TNG, PHR, NHH.

Đăng ký bán ra: HMH, C22, LDG

CTCP Hải Minh (Mã: HMH): CTCP Cánh Đồng Xanh thông báo đã bán 1 triệu cổ phiếu. Thời gian giao dịch từ ngày 14/10 đến ngày 11/11.

Ông Phùng Văn Quang, cha ông Phùng Anh Tuấn, Ủy viên HĐQT đăng ký bán 231.309 cổ phiếu. Phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh trong khoảng thời gian từ ngày 18/11 đến ngày 16/12.

CTCP 22 (Mã: C22): Bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung đăng ký bán 160.000 cổ phiếu. Phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh trong khoảng thời gian từ ngày 18/11 đến ngày 16/12.

CTCP Đầu tư LDG (Mã: LDG): Ông Nguyễn Khánh Hưng, Chủ tịch HĐQT thông báo đã bán 1,3 triệu cổ phiếu. Phương thức giao dịch khớp lệnh trong khoảng thời gian từ 14-15/11.

Đăng ký mua vào: HBS, PGN, TNG, PHR, NHH

CTCP Chứng khoán Hòa Bình (Mã: HBS): Ông Nguyễn Anh Đức, Ủy viên HĐQT đăng ký mua 5,8 triệu cổ phiếu. Phương thức giao dịch thỏa thuận trong khoảng thời gian từ ngày 18/11 đến ngày 16/12.

CTCP Phụ gia Nhựa (Mã: PGN): Ông Trần Đặng Công, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc đăng ký mua 200.000 cổ phiếu. Phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh trong khoảng thời gian từ ngày 18/11 đến ngày 9/12.

CTCP Đầu tư và Thương mại TNG (Mã: TNG): Ông Đào Đức Thành đăng ký mua 200.000 cổ phiếu. Phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh trong khoảng thời gian từ ngày 18/11 đến ngày 15/12.

CTCP Cao su Phước Hòa (Mã: PHR): Ông Nguyễn Văn Tược, Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc đăng ký mua 100.000 cổ phiếu. Phương thức giao dịch khớp lệnh trong khoảng thời gian từ ngày 24/11 đến ngày 23/12.

CTCP Nhựa Hà Nội (Mã: NHH): Ông Bùi Minh Hải, Chủ tịch HĐQT đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu. Phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh trong khoảng thời gian từ ngày 22/11 đến ngày 21/12.

CTCP Tập đoàn PC1 (Mã: PC1): Ông Trịnh Văn Tuấn, Chủ tịch HĐQT thông báo đã mua 1 triệu cổ phiếu. Phương thức giao dịch thỏa thuận. Thời gian giao dịch là ngày 15/11.

Cổ đông lớn: PAP, SSF, ITC

CTCP Dầu khí đầu tư khai thác Cảng Phước An (Mã: PAP): Ông Võ Trung Thành thông báo đã mua 12,5 triệu cổ phiếu và trở thành cổ đông lớn ngày 11/11.

CTCP Giầy Sài Gòn (Mã: SSF): Bà Lê Thị Hồng Vân thông báo đã mua 316.863 cổ phiếu và trở thành cổ đông lớn ngày 11/11.

CTCP Đầu tư – Kinh doanh nhà (Mã: ITC): CTCP Truyền thông Giải trí Terra thông báo đã mua 570.000 cổ phiếu. Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu là ngày 15/11.

 

 

 

 

 

 

Nguồn: https://vietnambiz.vn/giao-dich-lon-co-phieu-pap-ssf-itc-hmh-c22-ldg-hbs-pgn-tng-phr-nhh-20221116203517509.htm

Bạn cũng có thể thích
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.