Giao dịch lớn cổ phiếu SMT, VPI, VTI, TNG, CAG, HTE, THG, VAB, CRE

Thống kê công bố thông tin có các giao dịch lớn đăng ký mua/bán và thông báo giao dịch cổ đông lớn của các cổ phiếu SMT, VPI, VTI, TNG, CAG, HTE, THG, VAB, CRE.

Đăng ký bán ra: VTI, TNG, CAG, HTE, THG

CTCP Vang Thăng Long (Mã: VTL): Tổng Công ty Thương mại Hà Nội – CTCP đăng ký bán toàn bộ 38,42% vốn điều lệ). Phương thức giao dịch thỏa thuận trong khoảng thời gian từ ngày 14/9 đến ngày 12/10.

CTCP Đầu tư và Thương mại TNG (Mã: TNG): Ông Nguyễn Văn Đức, Ủy viên HĐQT đăng ký bán 80.000 cổ phiếu. Phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh trong khoảng thời gian từ ngày 14/9 đến ngày 13/10.

CTCP Cảng An Giang (Mã: CAG): Công ty TNHH MTV XNK Hùng Anh đăng ký bán 200.000 cổ phiếu. Phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh trong khoảng thời gian từ ngày 15/9 đến ngày 13/10.

CTCP Đầu tư Kinh doanh Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh (Mã: HTE): Ông Trần Ngọc Thạch, Chủ tịch HĐQT đăng ký bán 50.000 cổ phiếu. Phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh trong khoảng thời gian từ ngày 15/9 đến ngày 14/10.

CTCP Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang (Mã: THG): Bà Nguyễn Thị Hường thông báo đã bán 29.700 cổ phiếu. Phương thức giao dịch khớp lệnh trong khoảng thời gian từ ngày 15/8 đến ngày 8/9.

Đăng ký mua vào: VAB, CRE

Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Á (Mã: VAB): CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp – Thương mại Củ Chi thông báo đã mua 685.000 cổ phiếu. Thời gian giao dịch từ ngày 12/8 đến ngày 9/9.

CTCP Bất động sản Thế Kỷ (Mã: CRE): Bà Trần Thị Tuyết Mai, vợ ông Nguyễn Đức Vui, Thành viên HĐQT kiêm Chủ tịch UB Kiểm toán thông báo đã mua 503.260 quyền mua. Thời gian thực hiện giao dịch là ngày 12/9.

Cổ đông lớn: SMT, VPI

CTCP SAMETEL (Mã: SMT): Ông Phạm Duy Khánh thông báo đã bán 32.300 cổ phiếu. Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu là ngày 6/9.

CTCP Đầu tư Văn Phú – Invest (Mã: VPI): Ông Nguyễn Ngọc Trung thông báo đã mua 889.000 cổ phiếu. Ngày thực hiện giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu là ngày 6/9.

Nguồn: https://vietnambiz.vn/giao-dich-lon-co-phieu-smt-vpi-vti-tng-cag-hte-thg-vab-cre-2022913191459247.htm

Bạn cũng có thể thích
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.