Giao dịch lớn cổ phiếu TA9, CPA, SBS, BPC, NAG, ADG, KHG, SSI, VDS

Thống kê công bố thông tin có các giao dịch lớn đăng ký mua/bán và thông báo giao dịch cổ đông lớn của các cổ phiếu TA9, CPA, SBS, BPC, NAG, ADG, KHG, SSI, VDS.

Đăng ký bán ra: CPA, SBS

CTCP Cà phê Phước An (Mã: CPA): Ông Hồ Sỹ Trung, Phó Chủ tịch HĐQT đăng ký bán 52.737 cổ phiếu. Phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh trong khoảng thời gian từ 2-31/8.

CTCP Chứng khoán SBS (Mã: SBS): Bà Dương Thị Thu Hà, em ruột ông Dương Mạnh Hùng, Tổng giám đốc thông báo đã bán 70.000 cổ phiếu. Thời gian giao dịch từ 20-25/7.

Đăng ký mua vào: BPC, NAG, ADG, KHG, SSI, VDS

CTCP Vicem Bao bì Bỉm Sơn (Mã: BPC): Ông Đỗ Trọng Tuấn, anh ruột ông Đỗ Trọng Tân, Thành viên BKS đăng ký mua 50.000 cổ phiếu. Phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh trong khoảng thời gian từ 1-30/8.

CTCP Tập đoàn Nagakawa (Mã: NAG): Ông Nguyễn Đức Khả, cha bà Nguyễn Thị Huyền Thương, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc đăng ký mua 1.473.000 cổ phiếu. Thời gian giao dịch từ ngày 29/7 đến ngày 2/8.

CTCP Clever Group (Mã: ADG): Ông Nguyễn Khánh Trình, Chủ tịch HĐQT đăng ký mua 100.000 cổ phiếu. Phương thức giao dịch khớp lệnh trong khoảng thời gian từ ngày 28/6 đến ngày 27/7.

CTCP Tập đoàn Khải Hoàn Land (Mã: KHG): Ông Nguyễn Khải Hoàn, Chủ tịch HĐQT đăng ký mua 3 triệu cổ phiếu. Phương thức giao dịch khớp lệnh trong khoảng thời gian từ 2 – 31/8.

CTCP Chứng khoán SSI (Mã: SSI): Bà Phùng Thị Ngọc Linh, em dâu bà Nguyễn Thị Thanh Hà, Giám đốc đăng ký mua 62.240 quyền mua. Thời gian giao dịch là ngày 25/7.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, em ruột ông ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch HĐQT thông báo đã mua 5.150.000 quyền mua. Thời gian giao dịch là ngày 25/7.

Ông Nguyễn Duy Linh, con trai ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch HĐQT thông báo đã mua 94.237.688 cổ phiếu. Thời gian giao dịch là ngày 25/7.

CTCP Chứng khoán Rồng Việt (Mã: VDS): Ông Nguyễn Hiếu, Thành viên HĐQT đăng ký mua 150.000 cổ phiếu. Thời gian giao dịch từ 3-10/8.

Cổ đông lớn: TA9

CTCP Xây lắp Thành An 96 (Mã: TA9): Cổ đông lớn AMERICA LLC thông báo đã mua 3.400 cổ phiếu. Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu là ngày 22/7.

Nguồn: https://vietnambiz.vn/giao-dich-lon-co-phieu-ta9-cpa-sbs-bpc-nag-adg-khg-ssi-vds-2022728182811844.htm

Bạn cũng có thể thích
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.