Giao dịch lớn cổ phiếu VAT, PCG, SHS, CBS, HNI, QNS, NLG, VIB, DGC, CMX

Thống kê công bố thông tin có các giao dịch lớn đăng ký mua/bán và thông báo giao dịch cổ đông lớn của các cổ phiếu VAT, PCG, SHS, CBS, HNI, QNS, NLG, VIB, DGC, CMX.

Đăng ký bán ra: PCG, SHS

CTCP Đầu tư và Phát triển Gas Đô Thị (Mã: PCG): Công ty TNHH Đầu tư Việt Tú đăng ký bán 2.770.000 cổ phiếu. Phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh trong khoảng thời gian từ ngày 15/11 đến ngày 14/12.

CTCP Chứng Khoán Sài Gòn Hà Nội (Mã: SHS): Bà Trần Thị Thu Thanh, Phó Tổng giám đốc thông báo đã bán toàn bộ 667.500 cổ phiếu. Thời gian giao dịch là ngày 8/11.

Đăng ký mua vào: CBS, HNI, QNS, NLG, VIB, DGC, CMX

CTCP Mía đường Cao Bằng (Mã: CBS): Ông Nông Văn Sơn, Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc thông báo đã mua 786.319 cổ phiếu. Thời gian giao dịch là ngày 9/11.

CTCP May Hữu Nghị (Mã: HNI): Bà Nguyễn Thùy Dương, con dâu ông Hà Văn Duyệt, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc thông báo đã mua 100.000 cổ phiếu. Thời gian giao dịch từ 19-31/10.

CTCP Đường Quảng Ngãi (Mã: QNS): Ông Võ Thành Đàng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu. Phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh trong khoảng thời gian từ ngày 17/11 đến ngày 16/12.

CTCP Đầu tư Nam Long (Mã: NLG): Ông Nguyễn Xuân Quang, Chủ tịch HĐQT thông báo đã mua 1 triệu cổ phiếu. Phương thức giao dịch khớp lệnh trong khoảng thời gian giao dịch từ ngày 14/10 đến ngày 11/11.

Ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam (Mã: VIB): Ông Hồ Vân Long, Phó Tổng giám đốc đăng ký mua 1,5 triệu cổ phiếu. Phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh trong khoảng thời gian từ ngày 18/11 đến ngày 17/12.

CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (Mã: DGC): Ông Đào Hữu Huyền, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu. Phương thức giao dịch khớp lệnh trong khoảng thời gian từ ngày 17/11 đến ngày 16/12.

CTCP Camimex Group (Mã: CMX): Bà Vũ Thị Bích Ngọc, vợ ông Bùi Sĩ Tuấn, Chủ tịch HĐQT đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu. Phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh trong khoảng thời gian từ ngày 18/11 đến ngày 17/12.

Cổ đông lớn: VAT

CTCP VT Vạn Xuân (Mã: VAT): Bà Trần Kim Phượng thông báo đã mua 65.500 cổ phiếu. Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu là ngày 4/11.

 

 

 

 

 

Nguồn: https://vietnambiz.vn/giao-dich-lon-co-phieu-vat-pcg-shs-cbs-hni-qns-nlg-vib-dgc-cmx-20221114212130231.htm

Bạn cũng có thể thích
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.