GVR ước đạt lợi nhuận hơn 4.400 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2022

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (mã chứng khoán GVR) vừa công bố ước tính kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2022.

Doanh thu hợp nhất toàn Tập đoàn đạt 18.397 tỷ đồng trong 9 tháng, bằng 102% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận ghi nhận ở mức 4.408 tỷ đồng, bằng 104% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, doanh thu và lợi nhuận thực hiện 9 tháng đầu năm 2022 của Công ty mẹ ước đạt lần lượt là 1.927 tỷ đồng và 876 tỷ đồng, tương ứng 101% và 102% so với cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, theo ông Trần Công Kha – Chủ tịch HĐQT GVR, trong cơ cấu doanh thu và lợi nhuận của riêng Công ty mẹ Tập đoàn còn có bao gồm dự thu khoản lợi nhuận từ thoái vốn với giá trị ước tính là 429 tỷ đồng và thu đền bù đất đai từ nguồn ngân sách các địa phương khi thu hồi đất do VGR vào các mục đích phát triển kinh tế, xã hội. Do đó, trong trường hợp vì lý do khách quan, 2 nguồn thu này chưa được thực hiện trong năm cũng sẽ làm giảm doanh thu, lợi nhuận của Tập đoàn năm 2022.

Nhiều khó khăn và thách thức trong 9 tháng đầu năm

Trong 9 tháng đầu năm 2022, xung đột quân sự giữa Nga và Ukraine đã tạo làm giá dầu, lạm phát tăng cao, tạo ra những thách thức, cho kinh tế thế giới và ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng toàn cầu. Ngoài ra, các tố như thời tiết, khí hậu diễn biến cực đoan, bệnh hại trên cây cao su, cơ chế sách chưa đồng bộ, lao động thiếu ổn định, chi phí sản xuất tăng, yếu tố đầu vào nghẽn…, cũng ảnh hưởng đến hoạt động SXKD của GVR

Tổng Giám đốc Lê Thanh Hưng cho biết thực tế cả 5 lĩnh vực đầu tư, kinh doanh của VRG đều phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Tiêu biểu tại khối nông nghiệp cao su chiếm tỷ trọng về vốn đầu tư, doanh thu, mặc dù những tháng đầu năm có dấu hiệu tích cực nhưng tới nay thị trường không ổn định, giá bán cao su giảm và tiêu thụ chậm, các chi phí đầu vào tăng đã làm ảnh hưởng đến nguồn thu của Tập đoàn.

Lĩnh vực hoạt động ở khu vực Khu công nghiệp có mức lợi nhuận khá tốt nhưng quy mô còn nhỏ, quỹ đất cho thuê hiện hữu cơ bản hết, nguồn thu chủ yếu hiện nay là lãi tiền gửi, thu phí dịch vụ, phân bổ doanh thu dài hạn đã thu từ các năm trước. Trong khi các dự án mới như mở rộng KCN Nam Tân Uyên, An Điền, Minh Hưng III…, vẫn đang trong gia đoạn thực hiện các thủ tục pháp lý, chưa triển khai đầu tư.

Khu vực chế biến gỗ ngoài việc gặp khó khăn về thị trường thì năm 2022, nguồn gỗ phân bổ của Tập đoàn bị giới hạn nên hoạt động chế biến gỗ càng khó khăn.

Khối công nghiệp cao su chi phí đầu vào như nhiên liệu, chất đốt tăng cao, thị trường có biến động lớn theo chiều hướng xấu, đặc nguồn thu của Công ty CP VRG Khải Hoàn năm 2022 giảm mạnh so với tăng trưởng đột biến của năm 2021 (năm 2021 lợi nhuận gần 800 tỷ đồng, năm 2022 chỉ có khả năng hoà vốn).

Khối ngành nghề khác không có tăng trưởng đột biến, lớn nhất là hoạt động của khối thủy điện, các nhà máy phát điện bị giới hạn về công suất thiết kế, nguồn nước, giờ phát điện, giá bán điện nên cũng đi ngang, cơ bản không có tăng trưởng.

Mục tiêu lợi nhuận xấp xỉ 7.000 tỷ đồng/năm tới năm 2025

Trong thời gian tới, GVR đang xây dựng để trình Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Đề án tái cơ cấu Tập đoàn giai đoạn 2021 – 2025. Với định hướng tái cơ cấu toàn diện, Tập đoàn sẽ có nguồn thu từ thoái vốn đầu tư (lãi do thoái vốn) để bổ sung/hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh, đáp ứng yêu cầu tăng trưởng trong ngắn hạn và trung hạn.

Về lâu dài, Công ty mẹ và cả Tập đoàn sẽ có nguồn thu ổn định với biên lợi nhuận cao từ các dự án Khu công nghiệp/cụm công nghiệp, dự án chế biến gỗ khi các dự án đầu tư mới này đước đưa vào vận hành, hoạt động, đảm bảo cho tăng trưởng và phát triển chung của Tập đoàn giai đoạn 2026 – 2030.

Mục tiêu phát triển các lĩnh vực hoạt động chính đến 2025, tổng doanh thu dự kiến của Tập đoàn tăng hơn 30% so với hiện nay, lợi nhuận sẽ tăng trưởng khoảng 20% và sẽ tăng nhanh hơn trong giai đoạn sau năm 2025.

Cụ thể, mục tiêu đề ra là doanh thu hợp nhất của Tập đoàn đạt mức 161.730 tỷ đồng (trung bình khoảng 32.300 tỷ đồng/năm), lợi nhuận hợp nhất trước thuế là 34.435 tỷ đồng (trung bình khoảng 6.870 tỷ đồng/năm). Lợi nhuận sau thuế Công ty Mẹ Tập đoàn khoảng 12.350 tỷ đồng (trung bình 2.470 tỷ đồng/năm, tăng trung bình 7%/năm).

Bạn cũng có thể thích
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.