Hải Phát Invest công bố thông tin liên quan đến việc phát hành trái phiếu

Trong bản công bố thông tin ngày 19/9, Hải Phát Invest khẳng định trong thời gian vừa qua Hải Phát Invest đã thực hiện việc công bố thông tin về việc phát hành trái phiếu đầy đủ theo đúng quy định về công bố Thông tin (CBTT) tại Nghị định 153/2020/NĐ- CP ngày 31/12/2020.

Cụ thể, trước khi phát hành các gói trái phiếu, HPX đã thực hiện CBTT trước đợt phát hành theo quy định tại Điều 19, Nghị định 153/2020/NĐ- CP ngày 31/12/2020. Việc CBTT được thực hiện tối thiểu trước 01 ngày kể từ ngày thông báo phát hành.

Sau khi thực hiện chào bán các gói trái phiếu, HPX đã thực hiện CBTT kết quả chào bán trái phiếu theo quy định tại Điều 20, Nghị định 153/2020/NĐ- CP ngày 31/12/2020. Tất cả các gói trái phiếu đều được CBTT trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày kết thúc đợt phát hành cụ thể sau:

Chi tiết thông tin các lô trái phiếu Hải Phát Invest phát hành.

Đối với trường hợp 02 mã HPXH2122011 và mã HPXH2223001, Hải Phát Invest cho biết ngày 21/7/2022, HPX và các Nhà đầu tư đã ký các văn bản thỏa thuận về việc gia hạn kỳ hạn trái phiếu phát hành ngày 24/12/2021 và 12/01/2022 từ 12 tháng lên 24 tháng. Do đó ngày 21/07/2022, HPX đã thực hiện các thủ tục CBTT về việc thay đổi nội dung kỳ hạn trái phiếu với HNX. HNX đã hướng dẫn HPX thực hiện việc thay đổi kỳ hạn trái phiếu nêu trên. Ngày 14/09/2022 việc thay đổi thông tin kỳ hạn trái phiếu đã được hoàn tất và được HNX công bố thông tin đối với 2 mã trái phiếu HPXH2123011 và HPXH2224001.

Đối với mã HPXH2125007, việc công bố kết quả phát hành bị chậm, nguyên nhân là do trong thời điểm dịch Covid diễn biến phức tạp và đang ở giai đoạn đỉnh điểm. Ngay sau đó khi tình hình dịch Covid được kiểm soát, HPX đã gửi ngay văn bản giải trình lên HNX về việc chậm báo cáo trên và đã được HNX chấp thuận điều chỉnh.

Đối với mã HPXH2123008, Công ty đã thực hiện CBTT về kết quả phát hành vào ngày 22/11/2021 theo đúng quy định. Tuy nhiên sau đó do thay đổi về phương thức trả lãi nên HPX cũng đã thực hiện việc gửi văn bản đề nghị HNX đính chính thông tin về thay đổi phương thức trả lãi nên trên và đã được HNX chấp thuận điều chỉnh ngày 22/07/2021.

Cũng theo Hải Phát Invest trong thời gian qua đối với các gói trái phiếu đến hạn, HPX đã thực hiện việc thanh toán đầy đủ và đúng hạn theo đúng lịch thanh toán. Từ đầu năm 2022 đến 19/9/2022, HPX đã thực hiện thanh toán tiền gốc và mua mua lại các gói trái phiếu với số tiền tương ứng là 912,5 tỷ đồng.

Bạn cũng có thể thích
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.