Hụt thu mảng ôtô, TCH báo lãi quý đầu năm tài chính 2022 giảm 24%

Theo BCTC hợp nhất quý đầu niên độ 2022-2023 (1/4/2022 – 30/6/2022), Công ty đầu tư dịch vụ tài chính Hoàng Huy ( HoSE: TCH ) báo cáo doanh thu thuần giảm 42% xuống 234 tỷ đồng. Giá vốn giảm 31%, lợi nhuận gộp giảm 66% xuống 44 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp giảm từ 32,4% xuống 19%.

Doanh thu tài chính tăng 63% lên 111 tỷ đồng, chi phí bán hàng giảm từ 16 tỷ về 5 tỷ đồng, các chi phí khác thay đổi không đáng kể.

Đơn vị: tỷ đồng

Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ giảm 24% xuống 66 tỷ đồng. TCH có 2 mảng kinh doanh chính gồm kinh doanh xe ôtô tải và bất động sản. Doanh nghiệp cho biết giá xăng dầu tăng cao cùng việc siết chặt tín dụng dẫn đến nhu cầu mua xe giảm mạnh, doanh thu bán hàng quý đầu năm tài chính 2022 giảm 49%.

Trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, các khoản đầu tư trực tiếp và gián tiếp có hiệu quả tốt, làm giảm bớt tác động tiêu cực của hoạt động mua bán xe của công ty mẹ.

Tổng tài sản tính đến cuối quý I đạt 15.597 tỷ đồng, tăng thêm 928 tỷ đồng so với đầu năm. Riêng tiền và tiền gửi đạt 8.539 tỷ đồng, chiếm 54,7% tổng tài sản và giảm 142 tỷ so với đầu niên độ.

Khoản phải thu giảm hơn 600 tỷ đồng xuống 1.226 tỷ đồng nhưng hàng tồn kho tăng 61,5% lên 4.290 tỷ đồng. Hàng tồn kho kinh doanh ôtô và phụ tùng ôtô tăng từ 224 tỷ đồng lên 433 tỷ đồng, dự phòng giảm giá 1,78 tỷ đồng; hàng tồn kho kinh doanh bất động sản tăng từ 2.414 tỷ đồng lên 3.858 tỷ đồng, chủ yếu là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang (riêng dự án khu đô thị mới Hoàng Huy New City phát sinh 1.379 tỷ đồng mà đầu niên độ tài chính không có).

Về phần nguồn vốn, doanh nghiệp tăng đáng kể khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn từ 768 tỷ đồng lên 1.022 tỷ đồng, phần lớn là tiền tạm ứng trước theo tiến độ của khách hàng tại dự án Hoàng Huy – Sở Dầu. Vay nợ ngắn hạn tăng từ 202 tỷ đồng lên 828 tỷ đồng và vay nợ dài hạn cũng tăng từ 570 tỷ đồng lên 615 tỷ đồng.

Đơn vị: tỷ đồng

Bạn cũng có thể thích
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.