KBC, VTO, ACL, CMX, VHE, HJS, XHC: Thông tin giao dịch cổ phiếu

Tổng công ty Phát triển đô thị Kinh Bắc – CTCP (KBC): Ngày 19/9, cổ đông lớn CTCP Tư vấn và Đầu tư Kinh Bắc đã mua 1,5 triệu cổ phiếu KBC, nâng tỷ lệ nắm giỡ lên 8,11% tương đương 62,25 triệu đơn vị. 

CTCP Vận tải xăng dầu VITACO (VTO): Từ ngày 26/9 đến 25/10, cá nhân Phạm Ngọc Sinh, em vợ Thành viên HĐQT Nguyễn Chí Nam, đăng ký mua 3 triệu cổ phiếu VTO theo phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh, nâng tỷ lệ nắm giữ lên 3,76% tương đương 3 triệu đơn vị. 

CTCP Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Cửu Long An Giang (ACL): Từ ngày 26/8 đến 19/9, cá nhân Đỗ Yên Chi, em chồng Chủ tịch HĐQT Trần Thị Vân Loan, đã bán toàn bộ 266.015 cổ phiếu ACL theo phương thức giao dịch thỏa thuận khớp lệnh.

CTCP Camimex Group (CMX): Ngày 19/9, Công ty TNHH ES VINA đã trở thành cổ đông lớn của công ty sau khi mua 165.000 cổ phiếu CMX, nâng lượng nắm giữ lên 5,19 triệu đơn vị, chiếm 5,09% vốn. 

CTCP Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam (VHE): Ngày 20/9, Chủ tịch HĐQT Bùi Tiến Vinh đã thực hiện quyền mua 350.000 cổ phiếu VHE, nâng tỷ lệ nắm giữ lên 3,38% vốn tương đương 1,07 triệu đơn vị. Cũng trong ngày 20/9, Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Hùng đã thực hiện quyền mua 257.500 cổ phiếu VHE, nâng lượng nắm giữ lên 257.500 đơn vị, chiếm 0,81% vốn. 

CTCP Thủy điện Nậm Mu (HJS): Ngày 16/9, bà Phạm Thị Thu Hà đã mua 1,04 triệu cổ phiếu HJS, nâng lượng nắm giữ cùng chồng là ông Võ Anh Linh lên 2,04 triệu đơn vị, chiếm 9,71% vốn. Cũng trong ngày 16/9, Quỹ đầu tư giá trị Bảo Việt (BVIF), đơn vị có liên quan đến Ủy viên HĐQT Nguyễn Đức Long, đã bán toàn bộ 5,1 triệu cổ phiếu HJS.

CTCP Xuân Hòa Việt Nam (XHC): Từ ngày 15/9 đến 16/9, lãnh đạo và người nhà công ty đã bán cổ phiếu XHC. 

Họ và Tên Chức vụ

Số lượng cổ phiếu đã bán

(cổ phiếu)

Lê Duy Anh  Ủy viên HĐQT  515.800
Bùi Thị Hiên  Vợ Tổng Giám đốc Lê Duy Anh  3.424.482        
Đặng Nguyệt Tú  Chị dâu Ủy viên HĐQT Đoàn Hương Sơn  193.450
Lê Thị Hồng Lam Vợ Ủy viên HĐQT Đoàn Hương Sơn  609.584
Đoàn Thế Dũng  Cha của Ủy viên HĐQT Đoàn Hương Sơn  193.450

CTCP Thương mại Hà Tây (HTT): Từ ngày 22/9 đến 14/10, Chủ tịch HĐQT Đào Văn Chiến đăng ký mua 630.900 cổ phiếu HTT theo phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh, nâng lượng nắm giữ lên 4,99 triệu đơn vị.

Tổng công ty Xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP (TL4): Từ ngày 22/9 đến 19/10, Ủy viên HĐQT Lê Quang Thế đăng ký bán toàn bộ 783.358 cổ phiếu TL4 theo phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh. 

Nguồn: https://ndh.vn/chung-khoan/kbc-vto-acl-cmx-vhe-hjs-xhc-thong-tin-giao-dich-co-phieu-1324585.html

Bạn cũng có thể thích
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.