Làm giàu

Làm giàu

300×250 Banner

Nguy cơ tiềm ẩn ở Thung lũng Silicon

Thung lũng Silicon nổi tiếng với những văn phòng làm việc trong mơ, có mọi thứ mà kỹ sư IT cần cho công việc và cuộc sống, cũng như những đặc quyền để họ gắn kết và làm việc nhóm 24/7. Giao tiếp trực tiếp từng là thần chú để cái nôi công…