Lịch chốt quyền cổ tức, thưởng cổ phiếu tuần 25/7 – 29/7

Theo thống kê, 26 tổ chức thông báo chốt quyền cổ tức, trả cổ phiếu trong tuần 25/7 – 29/7. Trong đó, 5 doanh nghiệp thưởng cổ phiếu, 4 doanh nghiệp trả cổ tức bằng cổ phiếu và 19 doanh nghiệp thanh toán cổ tức bằng tiền.

Nguồn: Vietstock.

Chứng khoán FPT (FPTS, HoSE:FTS) là đơn vị duy nhất trả cổ tức bằng tiền mặt và thưởng cổ phiếu, tổng tỷ lệ 25%. Ngày đăng ký cuối cùng là 26/7.

Cụ thể, doanh nghiệp sẽ trả cổ tức bằng tiền 5%, số tiền chi ra 73,8 tỷ đồng với ngày thanh toán 5/8. Cùng với đó, FPTS sẽ phát hành 29,5 triệu cổ phiếu thưởng, tỷ lệ 20%.

Ngoài ra, công ty cũng phát hành 14,8 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 10% với giá 10.000 đồng/cp. Thời gian chuyển nhượng quyền mua từ 2/8 đến 16/8, đặt mua và nộp tiền từ 2/8 đến 23/8.

Như vậy, tổng số lượng cổ phần phát hành thêm là 44,2 triệu đơn vị, vốn điều lệ dự kiến tăng từ 1.476 tỷ đồng lên 1.918 tỷ đồng. FPTS dự kiến thu về gần 148 tỷ đồng để bổ sung cho hoạt động cho nhà đầu tư vay giao dịch ký quỹ.

Năm nay, công ty đặt mục tiêu doanh thu 1.090 tỷ đồng, giảm 3,71% so với năm trước; lợi nhuận trước thuế cũng giảm 6,3% xuống 680 tỷ đồng. Luỹ kế 6 tháng đầu năm, đơn vị ghi nhận 365,5 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, thực hiện 54% mục tiêu năm. 

Chứng khoán Rồng Việt (VDSC, HoSE:VDS) công bố sẽ trả cổ tức bằng cổ phiếu song song với thưởng cổ phiếu tổng tỷ lệ 45%. Ngày đăng ký cuối cùng là 1/8.

Cụ thể, số lượng cổ phiếu dùng để chi trả cổ tức là 36,8 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 35%), số để thưởng cho cổ đông là 10,5 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 10%).

Ngoài ra VDSC cũng sẽ chào bán cho cổ đông hiện hữu 52,6 triệu đơn vị, tỷ lệ 50% và phát hành ESOP hơn 5 triệu đơn vị, tỷ lệ 4,8%. Như vậy, VDSC sẽ phát hành tổng cộng 104,9 triệu cổ phiếu để tăng vốn lên 2.100 tỷ đồng.

Với phương án chào bán cho cổ đông hiện hữu và ESOP, giá chào bán 10.000 đồng/cp. VDSC muốn huy động khoảng 576 tỷ đồng cho mục tiêu bổ sung vốn hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ chứng khoán, ứng trước tiền bán chứng khoán, tự doanh, bảo lãnh phát hành, tham gia thị trường trái phiếu…

Thời gian đăng ký mua 10/8 đến 7/9, thời gian thực hiện chuyển nhượng quyền mua 10/8 đến 31/8, thời gian nhận tiền mua từ 10/8 đến 7/9.

Mới đây, VDSC đã công bố BCTC riêng quý II, với doanh thu hoạt động gần 146 tỷ đồng, giảm 54,5% so với cùng kỳ. Trong khi chi phí hoạt động gia tăng 239% lên hơn 383 tỷ đồng, chủ yếu do chênh lệch giảm đánh giá lại các tài sản tài chính hạch toán vào chi phí gấp 17,9 lần cùng kỳ lên 209 tỷ đồng, chiếm 54,5%. Theo đó, đơn vị ghi nhận lỗ trước thuế 268 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lãi 187,3 tỷ đồng.

Luỹ kế 6 tháng, tổng doanh thu hoạt động giảm 15,7% còn 438,9 tỷ đồng, chi phí gia tăng chủ yếu từ việc đánh giá lại các tài sản tài chính dẫn đến lỗ sau thuế 136,2 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ 310,4 tỷ đồng.

Bạn cũng có thể thích
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.