Lợi nhuận quý II của Hà Đô tăng gấp 5 nhưng đóng góp nhiều nhất không phải BĐS

Mảng năng lượng của Hà Đô đạt doanh thu hơn 954 tỷ đồng sau 6 tháng đầu năm, tăng trưởng 89% nhưng mảng bất động sản lại ghi nhận doanh thu sụt giảm tới 39%.

BCTC hợp nhất quý II/2022 của CTCP Tập đoàn Hà Đô (Hà Đô, Mã: HDG) vừa công bố cho thấy, doanh thu thuần được hạch toán đạt hơn 1.007 tỷ đồng, tăng hơn 2 lần và LNST đạt 418 tỷ đồng, tăng gấp 5 lần so với cùng kỳ năm trước.

Biên lãi gộp của doanh nghiệp cũng được cải thiện, tăng từ 62% cùng kỳ lên gần 66%.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2022, Hà Đô ghi nhận gần 1.692 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 7% so với cùng kỳ năm trước. LNST đạt gần 714 tỷ đồng, tăng 48% so với cùng kỳ năm trước. Theo giải trình của doanh nghiệp, đóng góp chính cho kết quả này là mảng năng lượng.

Cụ thể, trong cơ cấu doanh thu, chiếm tỷ trọng lớn nhất là doanh thu từ thủy điện, điện mặt trời và điện gió với hơn 954 tỷ đồng, tăng 89% so với 6 tháng đầu năm 2021. Ngược lại, doanh thu kinh doanh bất động sản giảm gần 39% về hơn 591 tỷ đồng.

Về hoạt động tài chính, doanh thu trong kỳ cao gần gấp 5 lần cùng kỳ, đạt gần 56 tỷ đồng (chủ yếu do lãi tiền gửi, tiền cho vay tăng và phát sinh thêm doanh thu hoạt động tài chính khác). Song, chi phí cho mảng này cũng tăng 30% lên hơn 249 tỷ đồng, chủ yếu do khoản lãi vay tăng.

Năm 2022, Hà Đô đặt mục tiêu doanh thu thuần 3.703 tỷ đồng, LNST 1.344 tỷ đồng. Như vậy, sau nửa năm, công ty đã thực hiện được gần 46% kết hoạch doanh thu và 53% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

(Nguồn: BCTC hợp nhất quý II/2022 của Hà Đô). 

Tổng tài sản của Hà Đô tính đến ngày 30/6 hơn 15.742 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm. Trong đó, khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng giảm từ gần 1.020 tỷ đồng về hơn 993 tỷ đồng.

Hàng tồn kho ghi nhận tăng từ gần 1.365 tỷ lên hơn 1.465 tỷ, chủ yếu tăng giá trị các công trình xây dựng dở dang và hàng hóa.

Ngoài ra, doanh nghiệp có gần 795 tỷ đồng chi phí xây dựng cơ bản dở dang, tập trung chủ yếu tại ba dự án là Khu đô thị Linh Trung (hơn 490 tỷ đồng), Khu nghỉ dưỡng Bảo Đại (hơn 188 tỷ đồng),…

(Nguồn: BCTC hợp nhất quý II/2022 của Hà Đô). 

Các bất động sản đầu tư của doanh nghiệp tại ngày 30/6/2022 có giá trị gần 984 tỷ đồng, bao gồm các dự án: Hà Đô Centrosa Garden (hơn 436 tỷ đồng), Văn phòng Hà Đô Air Building (hơn 173 tỷ đồng), Tòa nhà miền Nam (hơn 127 tỷ đồng), tầng thương mại tại các khu chung cư (hơn 105 tỷ đồng), quyền phát triển dự án 62 PĐG (gần 111 tỷ đồng).

Lượng tiền mặt và tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn của Hà Đô tăng từ hơn 230 tỷ đồng ở đầu kỳ lên gần 273 tỷ đồng. Ngoài ra, doanh nghiệp còn có khoản đầu tư trái phiếu và chứng chỉ tiền gửi giá trị 305 tỷ đồng và khoản tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn hơn 340 tỷ đồng (ghi nhận tại ngày 30/6).

Tổng nợ phải trả của Hà Đô tính đến hết quý II hơn 9.678 tỷ đồng, giảm gần 823 tỷ đồng so với đầu năm (chiếm hơn 61% nguồn vốn, gấp 1,6 lần vốn chủ sở hữu). Trong đó, tổng dư nợ đi vay ghi nhận hơn 6.881 tỷ đồng, giảm 615 tỷ đồng so với đầu kỳ.

Nguồn: https://vietnambiz.vn/loi-nhuan-quy-ii-cua-ha-do-tang-gap-5-nhung-dong-gop-nhieu-nhat-khong-phai-bds-202273091437416.htm

Bạn cũng có thể thích
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.