Ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức là gì và xác định thế nào?

 

Ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức (còn gọi là ngày chốt quyền) là thời điểm quan trọng đối với cổ đông của một công ty. Đây là ngày giới hạn để xác định danh sách cổ đông được nhận cổ tức từ công ty. Sau đây là giải thích cụ thể về ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức.

ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức là gì?

Ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức là ngày giới hạn để lập danh sách cổ đông. Cổ đông nắm giữ cổ phiếu của công ty tại thời điểm này sẽ được quyền nhận cổ tức từ công ty.

Cụ thể, ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức có những đặc điểm sau:

 • Là ngày giới hạn để lập danh sách cổ đông có quyền nhận cổ tức.
 • Sau ngày này, những giao dịch chuyển nhượng cổ phiếu sẽ không được hưởng cổ tức nữa.
 • Cổ đông nắm giữ cổ phiếu tại thời điểm cuối ngày này sẽ là người hưởng quyền lợi về cổ tức.

Như vậy, ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức chính là “ngày chốt danh sách” cổ đông để xác định ai là người có quyền được hưởng lợi tức từ cổ phiếu.

Ý nghĩa của ngày đăng ký cuối cùng với nhà đầu tư

Ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức có ý nghĩa rất quan trọng với nhà đầu tư, cụ thể:

Xác định quyền lợi của cổ đông

 • Nếu nhà đầu tư nắm giữ cổ phiếu trước ngày này, họ sẽ được hưởng quyền nhận cổ tức.
 • Nếu mua cổ phiếu sau ngày này, họ sẽ không được hưởng quyền nhận cổ tức cho đợt chi trả đó.

Ảnh hưởng đến giá cổ phiếu

 • Trước ngày đăng ký cuối cùng, giá cổ phiếu sẽ tăng do nhiều nhà đầu tư mua vào để hưởng cổ tức.
 • Sau ngày này, giá cổ phiếu có thể giảm do các nhà đầu tư bán ra để chốt lời.

Như vậy, nắm rõ ngày đăng ký cuối cùng sẽ giúp nhà đầu tư đưa ra quyết định mua bán cổ phiếu hợp lý, tối đa hóa lợi nhuận.

Cách xác định ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức

Ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức thường rơi vào khoảng 3-5 ngày trước ngày thanh toán cổ tức. Cách xác định cụ thể như sau:

Dựa vào thông báo của công ty

 • Công ty sẽ thông báo ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức thông qua các kênh như website, báo cáo thường niên…
 • Nhà đầu tư cần chủ động theo dõi để cập nhật thông tin chính xác nhất.

Tự xác định dựa trên kinh nghiệm

 • Thông thường, ngày đăng ký cuối cùng sẽ rơi vào 2-3 ngày trước ngày thanh toán cổ tức.
 • Ví dụ: Nếu ngày thanh toán cổ tức là 25/8 thì ngày đăng ký cuối cùng có thể là 23/8 hoặc 22/8.
 • Kinh nghiệm này giúp xác định ngày dự kiến khi chưa có thông báo chính thức.

Như vậy, cách tốt nhất là kết hợp cả hai cách trên để xác định ngày chính xác nhất. Điều này giúp nhà đầu tư chủ động đưa ra quyết định đầu tư phù hợp.

Ví dụ minh họa về ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức

Để dễ hiểu hơn về ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức, chúng ta cùng xem xét ví dụ sau:

Công ty XYZ thông báo sẽ chốt danh sách cổ đông vào ngày 20/8 để chi trả cổ tức đợt 1 năm 2022 với tỷ lệ 10% bằng tiền mặt vào ngày 30/8.

Như vậy:

 • Ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách) nhận cổ tức: 20/8
 • Ngày thanh toán cổ tức: 30/8

Cổ đông nào nắm giữ cổ phiếu XYZ tại thời điểm cuối ngày 20/8 đều được hưởng quyền nhận cổ tức với tỷ lệ 10% vào ngày 30/8.

Còn cổ đông nào mua cổ phiếu XYZ sau ngày 20/8 sẽ không được hưởng cổ tức cho đợt này.

Qua ví dụ trên ta thấy rõ vai trò quan trọng của ngày đăng ký cuối cùng trong việc xác định quyền lợi của cổ đông. Do đó cần nắm rõ ngày này để có chiến lược đầu tư phù hợp.

Tác động của ngày đăng ký cuối cùng đến giá cổ phiếu

Ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức có thể gây ra những biến động lớn về giá cổ phiếu trước và sau ngày này, cụ thể:

Trước ngày đăng ký cuối cùng

 • Giá cổ phiếu thường tăng do có nhiều nhà đầu tư mua vào để hưởng cổ tức.
 • Hiện tượng này gọi là “thổi giá để hưởng cổ tức”. Càng gần ngày đăng ký cuối cùng thì tác động càng mạnh.

Sau ngày đăng ký cuối cùng

 • Sau khi qua ngày đăng ký cuối cùng, nhiều nhà đầu tư sẽ bán ra để chốt lời.
 • Do đó giá cổ phiếu thường có xu hướng giảm mạnh sau ngày này do hiện tượng bán tháo cổ phiếu.

Như vậy nhà đầu tư cần cân nhắc giá cổ phiếu trước và sau ngày đăng ký cuối cùng để mua bán hợp lý, phù hợp với chiến lược của bản thân.

Những lưu ý quan trọng về ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức

Để đảm bảo quyền lợi khi giao dịch cổ phiếu, các nhà đầu tư cần lưu ý những điểm sau về ngày đăng ký cuối cùng:

Chủ động cập nhật thông tin

 • Luôn cập nhật ngày đăng ký cuối cùng mới nhất của các cổ phiếu mình đang nắm giữ để đảm bảo quyền lợi.
 • Thường xuyên theo dõi website công ty, sở giao dịch chứng khoán để cập nhật kịp thời các ngày quan trọng.

Chú ý thời gian giao dịch

 • Cổ phiếu sẽ bị đóng quyền trước 1-2 ngày so với ngày đăng ký cuối cùng.\n\n- Trong thời gian này, nhà đầu tư không thể mua bán để hưởng quyền nhận cổ tức cho đợt sắp tới.

Xem xét các yếu tố tác động giá cổ phiếu

 • Giá có thể biến động mạnh trước và sau ngày đăng ký cuối cùng do tâm lý thị trường.
 • Cần phân tích kỹ các yếu tố này để điều chỉnh chiến lược mua bán phù hợp.

Việc chú ý các vấn đề trên giúp nhà đầu tư hạn chế tối đa các rủi ro có thể phát sinh, đảm bảo lợi ích tối đa khi giao dịch cổ phiếu.

So sánh ngày đăng ký cuối cùng với ngày giao dịch không hưởng quyền

Ngày đăng ký cuối cùng và ngày giao dịch không hưởng quyền là hai khái niệm khác nhau nhưng có mối liên hệ chặt chẽ với nhau:

Ngày giao dịch không hưởng quyền

 • Là ngày mà cổ phiếu sẽ bị đóng quyền trước ngày đăng ký cuối cùng.
 • Thường rơi vào 1-2 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng.
 • Trong thời gian này, cổ phiếu vẫn được giao dịch bình thường nhưng sẽ không được hưởng quyền nhận cổ tức, thưởng cổ phiếu cho đợt sắp tới.

Ngày đăng ký cuối cùng

 • Là “ngày chốt sổ” lập danh sách cổ đông có quyền hưở

Cách nắm bắt thông tin về ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức

Để nắm bắt chính xác thông tin về ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức, nhà đầu tư có thể tham khảo các nguồn sau:

Theo dõi thông báo từ công ty đại chúng

 • Công ty sẽ thường xuyên công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức trên website công ty, báo cáo thường niên, các kênh thông tin đại chúng.
 • Đây là nguồn thông tin chính thức và mới nhất từ phía doanh nghiệp.

Theo dõi lịch sự kiện của Sở giao dịch chứng khoán

 • Sở giao dịch chứng khoán sẽ đưa ngày đăng ký cuối cùng của từng công ty vào lịch sự kiện hàng tháng/quý trên website.
 • Nhà đầu tư có thể tham khảo để cập nhật các ngày quan trọng cần lưu ý.

Sử dụng các công cụ hỗ trợ đầu tư chứng khoán

 • Có nhiều công cụ, phần mềm hỗ trợ đầu tư chứng khoán cung cấp thông tin về ngày đăng ký cuối cùng của các mã cổ phiếu.
 • Nhà đầu tư có thể tham khảo để cập nhật thông tin một cách thuận tiện và kịp thời.

Như vậy, bằng việc kết hợp nhiều nguồn tin cậy, các nhà đầu tư hoàn toàn có thể nắm chắc được thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để điều chỉnh chiến lược đầu tư phù hợp.

Kết luận và bài học kinh nghiệm

Ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức chính là thời điểm quan trọng để xác định danh sách cổ đông được hưởng quyền lợi từ cổ phiếu. Vì vậy các nhà đầu tư cần nắm rõ những điểm chính sau đây:

 • Luôn cập nhật thông tin chính xác nhất về ngày đăng ký cuối cùng từ nhiều nguồn tin cậy.
 • Chú ý đến tác động của ngày này đến giá cổ phiếu để điều chỉnh chiến lược mua bán phù hợp.
 • Chú ý đến khoảng thời gian từ lúc đóng quyền đến ngày đăng ký cuối cùng để đảm bảo quyền lợi.

Nhìn chung, việc nắm chắc các quy định và thông tin xung quanh ngày đăng ký cuối cùng sẽ giúp các nhà đầu tư hạn chế tối đa các rủi ro và tối đa hóa lợi nhuận khi giao dịch cổ phiếu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *