Nhật ký đầu tư 10/6/2022: Bán cổ phiếu PVS

Sau 10 phiên giao dịch, chúng tôi đã bán cổ phiếu PVS với hiệu suất lãi 11.49%.

Ngày 27/05/2022, chúng tôi đã mua vào 25.900 cổ phiếu PVS ở mức giá 27.900 đ/cổ phiếu.

Ngày 10/06/2022, chúng tôi đã bán ra 25.900 cổ phiếu PVS ở múc giá 31.200 đ/cổ phiếu.

Bạn cũng có thể thích
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.