Tư vấn đầu tư chứng khoán | Nghiên cứu chứng khoán

[ux_slider mobile=”false”] [ux_banner height=”637px” bg=”75″ bg_size=”original” bg_pos=”48% 54%”] [/ux_banner] [ux_banner height=”637px” bg=”76″ bg_size=”original” bg_pos=”51% 43%”] [/ux_banner] [/ux_slider] [section] [title text=”Triết lý đầu tư” link_text=”TÌm hiểu cách chúng tôi đầu tư” link=”https://nhadautu.com/”] [row col_style=”solid” padding=”20px 20px 20px 20px”] [col span=”2″ span__sm=”12″] [featured_box img_width=”50″ pos=”center”] [ux_text text_align=”left”]

#1

Mua dần dần cổ phiếu của ít nhất 10 công ty

[/ux_text] [/featured_box] [/col] [col span=”2″ span__sm=”12″] [featured_box img_width=”50″ pos=”center”] [ux_text text_align=”left”]

#2

Nắm giữ cổ phiếu trong thời gian dài ít nhất 3 năm

[/ux_text] [/featured_box] [/col] [col span=”2″ span__sm=”12″] [featured_box img_width=”50″ pos=”center”] [ux_text text_align=”left”]

#3

Đầu tư thêm tiền một cách thường xuyên và đều đặn

[/ux_text] [/featured_box] [/col] [col span=”2″ span__sm=”12″] [featured_box img_width=”50″ pos=”center”] [ux_text text_align=”left”]

#4

Nắm giữ vượt qua sự biến động của thị trường

[/ux_text] [/featured_box] [/col] [col span=”2″ span__sm=”12″] [featured_box img_width=”50″ pos=”center”] [ux_text text_align=”left”]

#5

Hãy để những cổ phiếu chiến thắng tiếp tục thắng

[/ux_text] [/featured_box] [/col] [col span=”2″ span__sm=”12″] [featured_box img_width=”50″ pos=”center”] [ux_text text_align=”left”]

#6

Hướng tới những mục tiêu lợi nhuận trong dài hạn

[/ux_text] [/featured_box] [/col] [/row] [/section] [section label=”Newsletter” bg_color=”#273647″ dark=”true” padding=”75px”] [gap] [row h_align=”center”] [col span=”7″ span__sm=”12″ span__md=”9″ align=”center”] [ux_text font_size=”2″ line_height=”1″]

Sign up for our newsletter

[/ux_text]

Lorem ipsum dolor sit amet adipiscing elit diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolores cannon magna aliquam erat volutpat.

[gap height=”10px”] [contact-form-7 id=”23″] [/col] [/row] [/section] [section bg_color=”rgb(255, 255, 255)”] [row style=”large” col_style=”divided” h_align=”center”] [col span=”4″] [featured_box img=”38″ img_width=”99″ pos=”center” title=”Khóa học chứng khoán” margin=”0px 0px 0px 0px” icon_border=”2″]

Bạn được bổ sung thêm kiến thức đầu tư chứng khoán qua các khóa học chứng khoán với mức học phí cực thấp.

[/featured_box] [/col] [col span=”4″] [featured_box img=”39″ img_width=”99″ pos=”center” title=”Tư vấn đầu tư” margin=”0px 0px 0px 0px” icon_border=”2″]

Bạn nhận được tín hiệu mua bán cổ phiếu và có kế hoạch giao dịch tăng cường hiệu quả đầu tư, giảm thiểu rủi ro.

[/featured_box] [/col] [col span=”4″] [featured_box img=”40″ img_width=”99″ pos=”center” title=”Công cụ phần mềm” margin=”0px 0px 0px 0px” icon_border=”2″]

Bạn được sử dụng hệ thống phân tích dữ liệu một cách chính xác, thống kê chi tiết giao dịch và kết quả giao dịch.

[/featured_box] [/col] [/row] [/section] [section label=”Media Left” bg_color=”rgb(193, 193, 193)” bg_overlay=”rgba(255, 255, 255, 0.85)” padding=”60px” border=”1px 0px 1px 0px”] [row style=”large” v_align=”middle”] [col span=”6″ span__sm=”12″] [ux_image id=”86″ depth=”2″] [/col] [col span=”6″ span__sm=”12″ align=”left”]

mỞ TÀI KHOẢN CHỨNG KHOÁN

Để bắt đầu với chứng khoán, nhà đầu tư phải chọn nơi để mở tài khoản. Có nhiều lý do để bạn chọn mở tại một công ty chứng khoán nào đó, nhưng phí và chất lượng tư vấn là hai điều quan trọng nhất. Mở tài khoản tại công ty chứng khoán là yêu cầu bắt buộc để nhà đầu tư tham gia thị trường. Nhà đầu tư cá nhân được mở nhiều tài khoản, nhưng theo nguyên tắc mỗi công ty chứng khoán chỉ được mở duy nhất một tài khoản giao dịch.

[/col] [/row] [/section] [section label=”Media Right” bg_color=”rgb(255, 255, 255)” bg_overlay=”rgba(255, 255, 255, 0.85)” padding=”60px”] [row style=”large” v_align=”middle”] [col span=”6″ span__sm=”12″ align=”left”]

Học đầu tư chứng khoán

Bạn là nhà đầu tư mới muốn tham gia thị trường chứng khoán nhưng không có nhiều thời gian. Bạn đã từng đầu tư nhiều kênh đầu tư khác như bất động sản, vàng, ngoại tệ, tiền ảo và bạn muốn đầu tư thêm chứng khoán nhưng không muốn tìm hiểu phức tạp mà chỉ cần hiệu quả đầu tư. Nếu bạn là một trong những trường hợp trên thì đây là khóa học dành cho bạn.

[/col] [col span=”6″ span__sm=”12″] [ux_image id=”83″ depth=”2″] [/col] [/row] [/section]