SCI bị xử phạt sai phạm liên quan đến công bố thông tin

Đơn vị bị phạt 60 triệu đồng do công bố thông tin không đầy đủ nội dung. Theo thuyết minh số 34 – Nghiệp vụ và số dư với các bên liên quan tại báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020, bán niên soát xét năm 2020 và bán niên soát xét năm 2021 thì trong năm 2020 và năm 2021, SCI có giao dịch mua bán hàng hoá, cung cấp dịch vụ, góp vốn, vay tiền với các bên liên quan. Đơn vị bán hàng hoá, cung cấp dịch vụ cho các công ty con, gồm: SCI Lai Châu, Tư vấn SCI, công ty TNHH SCI Nghệ An, SCI E&C (HNX:SCI)

SCI còn bị phạt 70 triệu đồng do không báo cáo đối với thông tin phải báo cáo theo quy định pháp luật. Ngày 31/1/2020, UBCKNN cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 27/GCN-UBCK cho công ty. Ngày 23/7/2020, HĐQT SCI thông qua Nghị quyết số 23/2020/NQ-SCI-HĐQT về việc thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán nêu trên. Tuy nhiên, SCI không báo UBCKNN về tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng. Doanh nghiệp cũng không báo cáo ĐHĐCĐ thường niên gần nhất (ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 ngày 30/6/2021) về việc thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng trong năm 2020.

Theo công bố của SCI, đầu năm 2020 đơn vị phát hành gần 10,2 triệu cổ phiếu ra công chúng với tỷ lệ 21:5 (1 cổ phiếu được hưởng 1 quyền mua, 21 quyền mua được mua 5 cổ phiếu) với giá bằng mệnh giá 10.000 đồng/cp. Lượng vốn SCI huy động theo kế hoạch tương ứng gần 102 tỷ đồng. Ban đầu đơn vị dự định dùng số tiền này để đáp ứng một phần nguồn vốn đầu tư vào công ty con, các công ty mà SCI chi phối để triển khai các dự án thuỷ điện ở Lai Châu, với 50,5 tỷ đồng đầu tư dự án thủy điện Nậm Lụm, 31,5 tỷ đồng đầu tư dự án thủy điện Nậm Lụm 1 và 20 tỷ đồng đầu tư dự án thủy điện Nậm Xe. Song số tiền thực thu được là 95,8 tỷ đồng. Đến tháng 7/2020, đơn vị thay đổi phương án sử dụng vốn thành 68,8 tỷ đồng cho dự án thủy điện Nậm Xe, và 27 tỷ đồng đầu tư dự án thủy điện Nậm Lụm 1. 

Thị giá cổ phiếu S99. Ảnh: TradingView.

Cổ phiếu S99 kết phiên 13/9 tại mức giá 12.100 đồng/cp, hồi phục 57,3% so với vùng đáy 7.690 đồng/cp ngày 21/6. Song so với vùng đỉnh 25.000 đồng/cp giữa tháng 11 năm ngoái, thị giá mã này đã giảm 51,6%.

Nguồn: https://ndh.vn/co-phieu/sci-bi-xu-phat-sai-pham-lien-quan-den-cong-bo-thong-tin-1324006.html

Bạn cũng có thể thích
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.