SJF, HTN, MBB, C47, TLD, VTL, TID: Thông tin giao dịch cổ phiếu

CTCP Đầu tư Sao Thái Dương (SJF): Ngày 26/7, cổ đông lớn Đỗ Cần đã mua 128.500 cổ phiếu SJF và bán 100 cổ phiếu, nâng lượng nắm giữ lên 6,42 triệu đơn vị, chiếm 8,11% vốn. 

CTCP Hưng Thịnh Incons (HTN): Từ ngày 29/6 đến 28/7, Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT Trương Văn Việt đã mua gần 4 triệu cổ phiếu HTN theo phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh, nâng lượng nắm giữ lên 5,06 triệu đơn vị, chiếm 5,68% vốn. Cũng trong khoảng thời gian trên, Tổng Giám đốc Trần Tiến Thanh đã mua khớp lệnh 266.800 cổ phiếu HTN, nâng tỷ lệ nắm giữ lên 0,3% tương đương 266.800 đơn vị. 

Ngân hàng TMCP Quân đội (MBB): Ngày 29/7, Công đoàn ngân hàng đã nhận chuyển nhượng 52.979 cổ phiếu MBB, nâng lượng nắm giữ lên 13,41 triệu đơn vị.  

CTCP Xây dựng 47 (C47): Từ ngày 6/7 đến 1/8, Phó Chủ tịch HĐQT Lê Đông Lâm đã mua 150.300 cổ phiếu C47 trên 500.000 cổ phiếu đăng ký mua, nâng tỷ lệ nắm giữ lên 4,04% tương đương 1,11 triệu đơn vị. 

CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long (TLD): Từ ngày 4/8 đến 8/8, Chủ tịch HĐQT Nguyễn An Ngọc đăng ký mua 5,5 triệu cổ phiếu TLD trong đợt phát hành cổ phiếu riêng lê của công ty, nâng lượng nắm giữ lên 9,88 triệu đơn vị, chiếm 12,23% tổng số cổ phiếu lưu hành. Cũng trong khoảng thời gian trên, Thành viên HĐQT Nguyễn An Quân, đăng ký mua 4,5 triệu cổ phiếu TLD, nâng tỷ lệ nắm giữ lên 9,63% tương đương 7,78 triệu đơn vị. 

CTCP Vang Thăng Long (VTL): Ngày 28/7, Công ty TNHH Thương Mại và Sản xuất An Thịnh đã trở thành cổ đông lớn của công ty sau khi mua 480.000 cổ phiếu VTL, nâng tỷ lệ nắm giữ lên 14,13% vốn tương đương 714.865 đơn vị.

CTCP Tổng công ty Tín Nghĩa (TID): Từ ngày 4/8 đến 31/8, Ủy viên HĐQT Nguyễn Văn Hồng đăng ký bán 773.614 cổ phiếu TID theo phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh, giảm lượng nắm giữ xuống 126.000 đơn vị.

Nguồn: https://ndh.vn/co-phieu/sjf-htn-mbb-c47-tld-vtl-tid-thong-tin-giao-dich-co-phieu-1321121.html

Bạn cũng có thể thích
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.