STB, DBC, SAM, DHM, GMA, IDJ: Thông tin giao dịch cổ phiếu

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (STB): Dragon Capital đã mua cổ phiếu STB trong phiên giao dịch ngày 2/8.

Nguồn:CBTT

CTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam (DBC): Bà Nguyễn Thị Tân Hòa, con gái Chủ tịch HĐQT Nguyễn Như So, đã bán 2 triệu cổ phiếu DBC theo phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh, giảm lượng nắm giữ xuống 73,86 triệu đơn vị, chiếm 30,52% vốn. 

CTCP SAM Holding (SAM): Từ ngày 9/8 đến 7/9, CTCP Bảo hiểm Hùng Vương, đơn vị có liên quan đến Thành viên HĐQT Nguyễn Minh Tùng, đăng ký bán 1,7 triệu cổ phiếu SAM theo phương thức giao dịch thỏa thuận hoặc khớp lênh, giảm lượng nắm giữ xuống 2,69 triệu đơn vị, chiếm 0,74% vốn. 

CTCP Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu (DHM): Từ ngày 10/8 đến 8/9, Thành viên HĐQT Dương Hữu Hiếu đăng ký bán toàn bộ 1,28 triệu cổ phiếu DHM theo phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh 

CTCP Enteco Việt Nam (GMA): Ngày 29/7, ông Phùng Văn Hùng đã trở thành cổ đông lớn của công ty sau khi mua 1,98 triệu cổ phiếu GMA, nâng tỷ lệ nắm giữ lên 9,9% tương đương 1,98 triệu đơn vị. 

CTCP Đầu tư IDJ Việt Nam (IDJ): Từ ngày 5/8 đến 12/8, lãnh đạo công ty đăng ký thực hiện quyền mua cổ phiếu IDJ theo chương trình ESOP của công ty.

Nguồn:CBTT

CTCP Đông Hải Bến Tre (DHC): Từ ngày 9/8 đến 7/9, ông Dương Thanh Sang, anh trai ông Dương Thành Công, đăng ký mua 500.000 cổ phiếu DHC theo phương thức giao dịch thỏa thuận hoặc khớp lệnh, nâng lượng nắm giữ lên 1,12 triệu đơn vị, chiếm 1,61% vốn. 

CTCP Dược phẩm OPC (OPC): Từ ngày 9/8 đến 6/9, bà Đỗ Thụy Như Hà, con dâu Thành viên HĐQT Trịnh Xuân Cường, đăng ký bán 100.000 cổ phiếu OPC theo phương thức giao dịch thỏa thuận hoặc khớp lệnh, giảm lượng nắm giữ xuống 812.777 đơn vị.

CTCP Tập đoàn Nagakawa (NAG): Ngày 29/7, ông Nguyễn Đức Khả, bố của Phó Chủ tịch HĐQT Nguyễn Thị Huyền Thương, đã thực hiện quyền mua 1,44 triệu cổ phiếu NAG, nâng lượng nắm giữ lên 11,57 triệu đơn vị, chiếm 37,74% vốn.

CTCP PVI (PVI): Từ ngày 29/6 đến 28/7, Funderburk Lighthouse Limited, đơn vị có liên quan đến Chủ tịch HĐQT Jens Holger Wohlthat, đã mua 202.400 cổ phiếu PVI trên 400.000 cổ phiếu đăng ký mua, nâng lượng nắm giữ lên 29,37 triệu đơn vị, chiếm 12,54% vốn.

CTCP Sông Đà 11 (SJE): Ngày 28/7, ông Trần Văn Thao, anh ruột Thành viên Ban kiểm soát Trần Thị Hằng, đã bán 271.100 cổ phiếu SJE, giảm lượng nắm giữ xuống 28 đơn vị. Từ ngày 15/7 đến 1/8, Thành viên Ban kiểm soát Trần Thị Hằng, đã bán 490.000 cổ phiếu BKS, giảm lượng nắm giữ xuống 80 đơn vị.

CTCP CENCON Việt Nam (CEN): Từ ngày 1/8 đến 2/8, lãnh đạo công ty đã mua cổ phiếu CEN trong đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Nguồn:CBTT

CTCP Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng (TV6): Từ ngày 8/8 đến 6/9, Thành viên Ban kiểm soát ZhangTao, đăng ký mua thỏa thuận 150.000 cổ phiếu TV6, nâng lượng nắm giữ lên 150.000 đơn vị.

Nguồn: https://ndh.vn/co-phieu/stb-dbc-sam-dhm-gma-idj-thong-tin-giao-dich-co-phieu-1321279.html

Bạn cũng có thể thích
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.