Tổng công ty Thép chuyển nhượng vốn góp tại RedstarCera

Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP (VNS) (mã TVN – sàn UPCOM) vừa trình HĐQT thông báo về việc quyết định phê duyệt chuyển nhượng 100% phần vốn góp tại Công ty cổ phần RedstarCera.

Cụ thể, tỷ lệ vốn đầu tư của Tổng công ty Thép Việt Nam/vốn điều lệ thực góp của công ty tại RedstarCera là 20,05%. Công ty sẽ chuyển nhượng toàn bộ số trên, tương ứng 100% phần vốn góp.

Theo đó, giá trị phần vốn đầu tư theo sổ sách của TVN là 23.577.820.000 đồng. Tuy nhiên, theo báo cáo tài chính của RedstarCera, tính đến thời điểm 31/12/2021, giá trị sổ sách phần vốn đầu tư của TVN là 22.060.000.000 đồng, tương ứng 2.206.000 cổ phần. Theo chứng thư của Công ty TNHH Hãng Kiếm toán AASC (AASC), tổng giá trị thực tế phần vốn chủ sở hữu của TVN tại thời điểm 31/12/2021 là 66.756.340.949 đồng.

Tổng công ty Thép Việt Nam là cổ đông lớn thứ 2 tại RedstarCera, sau Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Minh Ngọc. (ẢNh: Lê Toàn)

Dựa trên cơ sở chứng thư thẩm định giá, TVN đề xuất giá khởi điểm chuyển nhượng vốn góp với giá 30.262 đồng/cổ phần. Phương thức chuyển nhượng là chào bán cổ phiếu ra công chúng của cổ đông công ty đại chúng thông qua đấu giá công khai trọn lô tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Thời gian thực hiện bắt đầu từ ngày 06/09/2022.

Trường hợp chào bán cả lô không thành công, công ty sẽ xem xét quyết định thực hiện chuyển nhượng vốn khi điều kiện thích hợp và tuân phủ quy định pháp luật. Đây cũng được cho là mức giá và phương thức phù hợp với đề xuất của đơn vị tư vấn chuyển nhượng vốn.

Giá vốn tăng cao, lợi nhuận giảm mạnh 

Theo báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ đã soát xét, 6 tháng đầu năm 2022, doanh thu bán hàng của công ty tăng 7,02%, tương ứng tăng 1.429,3 tỷ đồng lên 21.789,29 tỷ đồng so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, chi phí giá vốn hàng hóa tăng 12,95%, tăng 2.425,90 tỷ đồng lên 21.147,16 tỷ đồng.

Việc này dẫn tới lợi nhuận gộp giảm 60,81%, tương ứng giảm 996.58 tỷ đồng xuống 642,13 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế của công ty cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng khi sụt giảm 84,78%, tương ứng 865,8 tỷ đồng, xuống còn 155,39 tỷ đồng (cùng kỳ 1,021 tỷ đồng).

Dù cho lợi nhuận giảm một phần là do hàng tồn kho của VNS đã tăng lên 19,66%, tương ứng 1.360,65 tỷ đồng lên 8.280,69 tỷ đồng. Hàng tồn kho tăng mạnh nhất, do nguyên vật liệu tăng 811,52 tỷ đồng lên 3.451,63 tỷ đồng và chi phí sản xuất kinh doanh dở dang tăng 177,57 tỷ đồng lên 310,74 tỷ đồng so với số liệu 1/1/2022.

Nợ phải trả tăng, công ty tái cơ cấu 

Trong 6 tháng đầu năm 2022, nợ phải trả của công ty tăng 8,20%, tương ứng 1.355,34 tỷ đồng lên 17.881,11 tỷ đồng. Trong đó, nợ ngắn hạn tăng 1.358,21 tỷ đồng, nợ dài hạn tăng 26,83 tỷ đồng. Việc nợ ngắn hạn tăng chủ yếu do khoản vay bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trong khi số nợ phải trả tăng, lợi nhuận trong công ty liên doanh, liên kết lỗ 49,6 tỷ đồng, giảm 226,08 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước khiến công ty phải kế hoạch tái cơ cấu một số đơn vị.

Ngoài việc bán vốn góp tại Công ty cổ phần RedstarCera, trước đó trong tháng 5 và tháng 8/2022, công ty đã cho giải thể hai công ty là Công ty Vật liệu chịu lửa Nam Ưng vì kinh doanh không hiệu qua; Công ty TNHH Thép VPS – POSCO vì dự án đầu tư của công ty đã hết thời hạn hoạt động.

Báo cáo soát xét thông tin tài chính giữa niên độ, kiểm toán viên không đưa ra ý kiến kiểm toán, cơ sở ý kiến ngoại trừ do công ty đã thực hiện các thủ tục soát xét heo quy định nhưng vẫn không thể thu thập được đầy đủ các tài liệu cần thiết để có thể đánh giá được ảnh hưởng.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 7/9, cổ phiếu TVN đóng cửa giá tham chiếu 8.600 đồng/cổ phiếu, giảm 2,27% so với ngày ngày 6/9.

Nguồn: https://baodautu.vn/tong-cong-ty-thep-chuyen-nhuong-von-gop-tai-redstarcera-d173038.html

Bạn cũng có thể thích
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.