Tự doanh bán ròng hơn 200 tỷ đồng, tập trung vào HDG và VPB

Tự doanh bán ròng 210 tỷ đồng qua khớp lệnh và chỉ mua ròng thỏa thuận hơn 2 tỷ đồng. Tổng giá trị ròng của HOSE là -207,69 tỷ đồng, qua đó có phiên bán ròng thứ 3 liên tiếp trên sàn.

Top bán ròng ghi nhận các mã HDG (-120,2 tỷ đồng), VPB (-65,47 tỷ đồng) tỏ ra vượt trội so các mã còn lại. Trong khi đó, chiều mua vào, NVL (+38,25 tỷ đồng) đã được tự doanh giải ngân dù cho cổ phiếu này vẫn chưa thể cắt chuỗi giảm sàn liên tiếp. Phiên hôm nay, NVL đã khớp đột biến gần 3.300 tỷ đồng.

Với phái sinh, tự doanh vẫn mở vị thế net long với VN30F1M giá trị ròng là hơn 90 tỷ đồng.

Còn HNX, tự doanh bán ròng 160 triệu đồng. Với UPCoM, tự doanh bán ròng 2,5 tỷ đồng chủ yếu do giao dịch tại DDV (-2,82 tỷ đồng).

Bạn cũng có thể thích
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.