Viet Capital Bank được NHNN chấp thuận tăng vốn điều lệ lên 5,289 tỷ đồng

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa có văn bản chấp thuận cho Ngân hàng TMCP Bản Việt (Viet Capital Bank, UPCoM: BVB) tăng vốn điều lệ thêm tối đa 1,618 tỷ đồng, nâng vốn điều lệ lên mức 5,289 tỷ đồng.

Trước đó, ĐHĐCĐ 2022 của BVB đã thông qua phương án tăng vốn điều lệ thêm hơn 1,618 tỷ đồng, nâng vốn điều lệ lên mức hơn 5,289 tỷ đồng. Việc tăng vốn sẽ được thực hiện theo 3 phương án.

Phương án 1, BVB dự kiến phát hành hơn 55 triệu cp để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ dự kiến 15%, mệnh giá 10,000 đồng/cp. Cổ đông sở hữu 100 cp sẽ được nhận thêm 15 cp mới. Tổng giá trị phát hành gần 551 tỷ đồng.

Phương án 2, BVB sẽ phát hành thêm gần 91.78 triệu cp cho cổ đông hiện hữu (theo hình thức thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, tỷ lệ 4:1). Giá chào bán 10,000 đồng/cp. Quyền mua không được phép chuyển nhượng. Tổng số tiền dự kiến thu được sau khi phát hành không thấp hơn 918 tỷ đồng.

Phương án 3, BVB dự kiến phát hành tối đa 15 triệu cp cho người lao động theo chương trình ESOP với tổng giá trị phát hành 150 tỷ đồng. Giá chào bán 10,000 đồng/cp. Cổ phần phát hành thêm sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày phát hành.

Sau khi kết thúc đợt phát hành, nếu danh sách được HĐQT phê duyệt không mua hết số lượng cổ phần chào bán thì toàn bộ số lượng cổ phần còn lại sẽ được HĐQT quyết định phân phối cho đối tượng khác là cán bộ nhân viện của Ngân hàng với giá trị không thấp hơn 10,000 đồng/cp.

Mục đích sử dụng vốn BVB
Mục đích sử dụng vốn BVB. Nguồn: BVB

Tổng số vốn tăng thêm được BVB dự kiến đầu tư vào cơ sở vật chất hạ tầng, công nghệ, bổ sung vốn cho vay và đầu tư, hoạt động kinh doanh khác…

Bạn cũng có thể thích
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.