VIX, LPB, OCB, HII, CMG, SVD, SHS: Thông tin giao dịch cổ phiếu

CTCP Chứng khoán VIX (VIX): Từ ngày 21/7 đến 3/8, bà Dương Thị Hồng Hạnh, em dâu Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Tuyết, đã mua khớp lệnh 10 triệu cổ phiếu VIX, nâng tỷ lệ nắm giữ lên 3,64% tương đương 20 triệu đơn vị. 

Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LPB): Ngày 29/7, ông Đặng Minh Hoàng, con ruột Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Ánh Vân, đăng ký mua 139.000 cổ phiếu LPB theo phương thức giao dịch thỏa thuận hoặc khớp lệnh trên sàn, nâng tỷ lệ nắm giữ lên 0,09% tương đương 139.000 đơn vị. 

Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB): Bà Nguyễn Việt Triều, vợ Thành viên HĐQT Ngô Hà Bắc, đăng ký bán 375.000 cổ phiếu OCB theo phương thức giao dịch thỏa thuận hoặc khớp lệnh, giảm lượng nắm giữ xuống 5,19 triệu đơn vị, chiếm 0,38% vốn. 

CTCP An Tiến Industries (HII): Từ ngày 5/7 đến 2/8, CTCP Nhựa An Phát Xanh, đơn vị có liên quan đến Chủ tịch HĐQT Đinh Xuân Cường, đã mua thỏa thuận 2 triệu cổ phiếu HII, nâng lượng nắm giữ lên 40,41 triệu đơn vị, chiếm 54,85% vốn. 

CTCP Tập đoàn Công nghệ CMC (CMG): Từ ngày 25/8 đến 23/9, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, đơn vị có liên quan đến Thành viên Ban kiểm soát Nguyễn Thị Hồng Nhung đăng ký bán khớp lệnh toàn bộ 2,91 triệu đơn vị. 

CTCP Đầu tư và Thương mại Vũ Đăng (SVD): Từ ngày 11/7 đến 27/7, Thành viên HĐQT Vũ Tuấn Phương, đã bán thỏa thuận 8 triệu cổ phiếu SVD, giảm tỷ lệ nắm giữ xuống 20% tương đương 5,16 triệu đơn vị.

CTCP Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật hàng hải (MAC): Ngày 27/7, cổ đông lớn Nguyễn Thị Thu Ngà, đã mua 440.000 cổ phiếu MAC, nâng tỷ lệ nắm giữ lên 22,18% tương đương 3,36 triệu đơn vị. 

CTCP Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội (SHS): Từ ngày 4/8 đến 31/8, Phó Tổng Giám đốc Trần Thị Thu Thanh đăng ký bán thỏa thuận 445.000 cổ phiếu SHS, giảm lượng năm giữ xuống 445.000 đơn vị.

CTCP SCI (S99): Từ ngày 3/8 đến 15/8, bà Nguyễn Thị Thu Hường, em gái Chủ tịch HĐQT Nguyễn Công Hùng, đăng ký mua 500.000 cổ phiếu S99, nâng lượng nắm giữ lên 1,5 triệu đơn vị, chiếm 1,76% vốn. 

CTCP Dược – Vật tư Y tế Nghệ An (NTF): Ngày 1/8, Công ty TNHH Thung Lũng Vua đã mua 1,14 triệu cổ phiếu NTF, nâng lượng nắm giữ lên 1,5 triệu đơn vị, chiếm 24,95% vốn. 

CTCP Đầu tư và Xây dựng công nghiệp (ICI): Từ ngày 8/8 đến 5/9, CTCP Đầu tư và Quản lý vốn Minh An, đơn vị có liên quan đến Ủy viên HĐQT Nguyễn Thị Vinh,  đăng ký mua 100.000 cổ phiếu ICI theo phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh, nâng lượng nắm giữ lên 383.400 đơn vị. 

CTCP Du lịch và Xuất nhập khẩu Lạng Sơn (DXL): Từ ngày 4/8 đến 31/8, Công ty TNHH Thảo Viên, đơn vị có liên quan đến Chủ tịch HĐQT Nguyễn Kim Thảo, đăng ký bán toàn bộ 784.301 cổ phiếu DXL theo phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh. Cũng trong khoảng thời gian trên,  Ủy viên HĐQT Đậu Trường Sinh đăng ký bán 290.042 cổ phiếu DXL theo phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh, giảm lượng nắm giữ xuống 160.000 đơn vị. 

CTCP Xi măng và Khoáng sản Yên Bái (YBC): Từ ngày 29/6 đến 28/7, Ủy viên HĐQT Phạm Quang Phú đã mua 1,5 triệu cổ phiếu YBC, nâng lượng nắm giữ lên 1,52 triệu đơn vị, chiếm 12,9% vốn. 

Ngân hàng TMCP An Bình (ABB): Từ ngày 4/7 đến 29/7, Ủy viên HĐQT độc lập Nguyễn Danh Lương đã mua 100.000 cổ phiếu ABB, nâng lượng nắm giữ lên 232.166 đơn vị. 

CTCP BV Land (BVL): Ủy viên HĐQT Lê Huy Giang đăng ký bán thỏa thuận 100.000 cổ phiếu BVL, giảm lượng nắm giữ xuống 50.000 đơn vị. 

Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải – CTCP (TED): Từ ngày 4/8 đến 31/8, Quỹ đầu tư hạ tầng Red One, đơn vị có liên quan đến Trưởng Ban kiểm soát Mạch Thanh Toàn, đăng ký mua thỏa thuận 664.050 cổ phiếu TED, nâng lượng nắm giữ lên 3,76 triệu đơn vị. 

CTCP Đường Quảng Ngãi (QNS): Từ ngày 4/8 đến 31/8, Phó Chủ tịch HĐQT Võ Thanh Đàng đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu QNS theo phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh, nâng lượng nắm giữ lên 26,14 triệu đơn vị. 

Nguồn: https://ndh.vn/co-phieu/vix-lpb-ocb-hii-cmg-svd-shs-thong-tin-giao-dich-co-phieu-1321194.html

Bạn cũng có thể thích
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.