Vợ Chủ tịch Khải Hoàn Land bị bán giải chấp hơn 3,5 triệu cổ phiếu KHG

Trong công bố thông tin, bà Hương cho biết công ty chứng khoán đã cắt tỷ lệ margin đột ngột và không hề thông báo theo quy định của hợp đồng vay cá nhân.

Bà Trần Thị Thu Hương, vợ ông Nguyễn Khải Hoàn, Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Khải Hoàn Land (HoSE: KHG) bị bán giải chấp hơn 3,5 triệu cổ phiếu trong ngày 21/11. Việc này làm giảm tỷ lệ sở hữu của bà Hương xuống 12,88% vốn, tương ứng hơn 57 triệu cổ phiếu.

Trong công bố thông tin, bà Hương cho biết công ty chứng khoán đã cắt tỷ lệ margin đột ngột và không hề thông báo theo quy định của hợp đồng vay cá nhân. Công ty chứng khoán tự ý bán cổ phiếu mà không thông báo về thời gian bán cũng như không cho thời gian bổ sung tài sản đảm bảo. Khi tài khoản bị bán, bà Hương cho biết đã liên hệ ngay với công ty chứng khoán và chủ động nộp tiền bổ sung để ngưng việc bán giải chấp trong ngày.

Trước đó, CTCP Chứng Khoán Mirae Asset (Việt Nam) có công bố bán giải chấp 4,8 triệu cổ phiếu KHG của bà Hương kể từ ngày 21/11 đến khi đảm bảo đủ tỷ lệ theo quy định về giao dịch ký quỹ. Việc bán giải chấp có thể không được thực hiện theo quyết định của MAS mà không có thông báo ra công chúng nếu giá thị trường của tài sản đảm bảo thay đổi hoặc chủ tài khoản bổ sung tài sản đảm bảo đủ tỉ lệ theo quy định về giao dịch ký quỹ.

Số lượng chứng khoán dự kiến bán giải chấp là ước tính tại thời điểm công bố thông tin, số lượng chứng khoán bán thực tế có thể ít hơn hoặc nhiều hơn do thay đổi giá thị trường làm thay đổi giá trị tài sản đảm bảo.

Trước khi bà Hương bị bán giải chấp, cổ phiếu KHG đã có 11 phiên giảm liên tiếp từ ngày 1/11 đến 15/11. Tại ngày 21/11, giá cổ phiếu chốt phiên ở mức 4.560 đồng/cổ phiếu, giảm 66% so với đỉnh một năm.

Nguồn: https://baodautu.vn/vo-chu-tich-khai-hoan-land-bi-ban-giai-chap-hon-35-trieu-co-phieu-khg-d178414.html

Bạn cũng có thể thích
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.