VSC thông qua phương án chào bán 40 triệu cổ phiếu cho 2 nhà đầu tư chiến lược

Công ty cổ phần Container Việt Nam (mã VSC – sàn HoSE) đã thông qua phương án chào bán riêng lẻ 40 triệu cổ phiếu cho 2 nhà đầu tư chiến lược với giá 20.000 đồng/cổ phiếu.

Tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 mới được tổ chức gần đây, Công ty cổ phần Container Việt Nam đã thông qua phương án phát hành riêng lẻ 40 triệu cổ phiếu (tương ứng 33% cổ phiếu đang lưu hành trên thị trường) cho 2 nhà đầu tư chiến lược, gồm: Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Cảng và Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Xuất nhập khẩu Thái Bảo. Mỗi công ty 20 triệu cổ phiếu.

Mệnh giá mỗi cổ phiếu 20.000 đồng, chiết khấu 44% so với giá thị trường hiện tại và chiết khấu 20% so với giá trị sổ sách tại thời điểm 30/6/2022. Thời gian thực hiện do Hội đồng quản trị quyết định sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

VSC yêu cầu các nhà đầu tư chiến lược cam kết nắm giữ cổ phần trong vòng 3 năm kể từ thời điểm hoàn tất đợt chào bán; chứng minh năng lực tài chính đảm bảo việc thanh toán số lượng cổ phiếu sẽ mua; có năng lực hỗ trợ công ty một số mặt quản trị, công nghệ…

Trụ sở Công ty cổ phần Container Việt Nam (VICONSHIP) tại Hải Phòng

Với số tiền dự thu 800 tỷ đồng, Công ty sẽ dùng 600 tỷ đồng để tăng tỷ lệ sở hữu tại một hoặc một số công ty cùng lĩnh vực, 100 tỷ đồng tăng vốn cho công ty con hoặc công ty liên kết, 100 tỷ đồng bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Trường hợp các công ty trên từ chối mua một phần hoặc toàn bộ cổ phần, Hội đồng quản trị công ty sẽ phân phối lại cho các nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu. Nếu kết thúc thời gian chào bán theo quy định, số tiền thu được không đúng dự kiến, Hội đồng quản trị có thể thực hiện bổ sung nguồn vốn còn thiếu qua vay vốn tín dụng, phát hành trái phiếu…

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Container Việt Nam có một kết quả kinh doanh khả quan khi lợi nhuận sau thuế tăng 23,35% so với cùng kỳ, tương ứng tăng 42,17 tỷ đồng lên 222,8 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu đến từ doanh thu bán hàng tăng 7,5%, tương ứng tăng 68,89 tỷ đồng lên 980,86 tỷ đồng và doanh thu tài chính tăng 163,17%, tương ứng tăng 9,65 tỷ đồng lên 15,57 tỷ đồng so với cùng kỳ. Doanh thu tài chính của công ty đến từ lãi tiền gửi ngân hàng 14,98 tỷ đồng và lãi tỷ giá hối đoái 584,17 triệu đồng.

Chi phí tài chính và chi phí bán hàng có sự biến động không đáng kể, trong khi đó, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 8 tỷ đồng lên 43,39 tỷ đồng. Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành cũng tăng 65,85%, tương ứng tăng 18,22 tỷ đồng lên tới 45,88 tỷ đồng. Ngoài ra, hoạt động trong công ty liên doanh, liên kết phát sinh khoản lỗ 9,14 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lãi 2,47 tỷ đồng

Tính đến ngày 30/6/2022, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của công ty là 766 tỷ đồng, lãi cơ bản trên cổ phiếu 1.527 đồng/cổ phiếu.

Hiện VSC đang lưu hành trên thị trường 121.269.397 cổ phiếu, kết thúc phiên giao dịch ngày 13/9/2022, mã VSC có giá 35.900 đồng/cổ phiếu.

Ngoài việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, Đại hội cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty cổ phần Container Việt Nam còn thông qua miễn nhiệm ông Trần Quang Tiến và ông Dương Tiến Dũng và bầu bổ sung ông Cáp Trọng Cường và ông Nguyễn Đức Dũng vào HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 thay thế.

Nguồn: https://baodautu.vn/vsc-thong-qua-phuong-an-chao-ban-40-trieu-co-phieu-cho-2-nha-dau-tu-chien-luoc-d173383.html

Bạn cũng có thể thích
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.